Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Čína

Aleš Karmazin

GP Briefing: Nový impulz pro indicko-americké vztahy aneb diplomatická aktivita nového indického premiéra

Indie je zemí, jejíž zahraničně-politický vliv v posledních desetiletích prudce roste. Od května tohoto roku (2014) má Indie novou vládu, která se snaží znovu definovat, jak s tímto vlivem zacházet. Po desetileté vládě Indického národního kongresu zvítězila druhá z velkých politických stran v zemi – Indická národní strana (dále BJP, Bharatiya Janata Party). Zatímco Indický národní kongres zaznamenal propad, BJP […] čtěte více

20. 10. 2014, rubrika GP Briefing

Martin Šebeňa

GP Briefing: Demonštrácie v Hongkongu ako pro-demokratické, sociálne, alebo nelegálne?

Protesty v uliciach Hongkongu sú vyvrcholením niekoľkoročnej snahy miestnych aktivistov presadiť všeobecné volebné právo. Úspech protestov reflektuje hlbšie spoločenské problémy, ktoré sú ekonomického, sociálneho a legálneho charakteru. Hongkonská miniústava určuje, že sa do dvadsiatich rokov od návratu Hongkongu Číne budú konať voľby predsedu vlády na základe všeobecného volebného práva. Čínska vláda roku 2004 odsunula aplikáciu zákona na […] čtěte více

7. 10. 2014, rubrika GP Briefing

Ondřej Macháček

Recenze: Perry Link – An Anatomy of Chinese: Rhythm, Metaphor, Politics

Publikace Perryho Linka An Anatomy of Chinese představuje díky svému multidiscipli­nárnímu přístupu propojení kognitivní lingvistiky a politické vědy. Její autor je emeritním profesorem na Princetonské univerzitě a jeho hlavním předmětem výzkumu je moderní čínská literatura. Právě to je jedním z důvodů, proč předkládaná kniha má spíše lingvistický a sinologický charakter, než charakter politologický. Ačkoliv má Perry […] čtěte více

27. 2. 2014, rubrika Recenze

Aleš Karmazin

Zheng Yongnian: The Chinese Communist Party as Organizational Emperor. Culture, Reproduction and Transformation

Čína a její politika patří v současnosti mezi jedno z nejprominen­tnějších témat ve výzkumu mezinárodní politiky. Mezi různými otázkami, které se v souvislosti s Čínou velmi často probírají, však do určité míry chybějí analýzy Čínské komunistické strany (v této recenzi bude používána obvyklá anglická zkratka CCP – the Chinese Communist Party), které se nezaměřují pouze na vnitrostátní a vnitrostranickou politiku, ale […] čtěte více

28. 12. 2012, rubrika Recenze

David Jehlička

Organizovaný zločin a nelegální migrace: případ Snakeheads

Organizovaný zločin a nelegální mezinárodní migrace se v současném globalizovaném světě stává stále významnějším fenomény, která výrazně překračují hranice národních států. Tato práce věnuje tématu čínského organizovaného zločinu, především pak jeho dimenze, která se zabývá pašováním lidí. Nejprve se obecně na teoretické úrovni snaží popsat vztah mezi organizovaným zločinem a pašováním lidí, přičemž poté toto obecné vymezení využívá na případové studii čínských „Snakeheads“. čtěte více

21. 6. 2012, rubrika Články

Jan Daniel

GP Briefing: Kam kráčíš, Číno?

4. června jsme si připomněli třiadvacáté výročí krvavě potlačených studentských protestů na náměstí Nebeského klidu (Tiananmen) v čínském hlavním městě Peking. Následkem tohoto masakru se Čína na čas ocitla v mezinárodní izolaci, která ale netrvala vzhledem k její prudce rostoucí ekonomické síle a mezinárodnímu významu příliš dlouho. Komunistickou stranou postupně budovaný specifický model ekonomického rozvoje a řízení společnosti přinesl své výsledky. Ačkoli na komentátory z vnějšku Čína často působí jako perfektně řízený monolit, některé skandály z poslední doby odhalily,… čtěte více

11. 6. 2012, rubrika GP Briefing, Redakce

Markéta Bartoníčková

Ekonomické vztahy EU a Číny

Tento text představuje deskriptivním způsobem problematiku obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Čínou tak, jak se vyvíjeli ve 20. století a nastiňuje také současný stav. Rovněž se na základě faktického základu snaží dokázat, že současná obchodní bilance mezi EU a Čínou není pro evropské státy příliš výhodná a že pro zachování globální konkurenceschop­nosti evropských ekonomik je potřeba tento stav změnit. čtěte více

17. 6. 2011, rubrika Zaměřeno na EU

Michal Madl

Čína a Tchaj-wan: Změna v rovnováze sil?

Po více než půl století čínsko-tchajwanských vztahů se současná situace jeví jako pravděpodobně nejklidnější za celou dobu existence nepřátelství mezi oběma stranami. Po letech poměrně vyhrocených vztahů se přibližuje možnost mírového urovnání více než šedesát let trvajícího nepřátelství. Článek se věnuje proměnám tchajwansko-čínského sporu po konci Studené války. Osvětluje čínský a tchajwanský politický kontext a jeho dopady na vojenské modernizace obou stran. Zvláštní pozornost je věnována měnící se rovnováze sil na obou stranách úžiny, která se začíná převažovat na stranu… čtěte více

23. 3. 2010, rubrika Články