Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: demokracie

Bronislava Vráželová

GP Briefing: Polská novela zákona o rozhlasu a televizi – konec demokracie v Polsku?

V posledních dnech roku 2015 schválil polský parlament kontroverzní návrh novely zákona o rozhlasu a televizi. Tato novela umožní nové vládě dosazovat své lidi do vedení veřejnoprávní televize a rozhlasu, čímž bude ovlivňovat nestrannost médií. Po vstupu novely v platnost dojte k výměně současného vedení ve veřejnoprávních médiích. Poslední den v roce 2015 odhlasovala horní komora polského parlamentu Senát spornou novelu o rozhlasu […] čtěte více

4. 1. 2016, rubrika GP Briefing, Zaměřeno na EU

Barbora Vališková

Koncept vícečetných modernit – výzva pro teorii demokracie, resp. demokratizace?

Cílem eseje je poskytnout teoreticko-analytický argument o teoretickém a praktickém přínosu konceptu vícečetných modernit pro teorii demokracie, respektive demokratizace. Za tímto účelem text konfrontuje západně pojímanou koncepci modernity, jejímž ztělesněním je v ekonomické rovině kapitalistická ekonomika a v rovině politické liberální demokracie, s politickou realitou současného světa definovaného sociálně-kulturní pluralitou. Na případu konfliktu mezi bolivijskou vládou Eva Moralese a […] čtěte více

24. 9. 2015, rubrika Eseje

Martin Šebeňa

GP Briefing: Demonštrácie v Hongkongu ako pro-demokratické, sociálne, alebo nelegálne?

Protesty v uliciach Hongkongu sú vyvrcholením niekoľkoročnej snahy miestnych aktivistov presadiť všeobecné volebné právo. Úspech protestov reflektuje hlbšie spoločenské problémy, ktoré sú ekonomického, sociálneho a legálneho charakteru. Hongkonská miniústava určuje, že sa do dvadsiatich rokov od návratu Hongkongu Číne budú konať voľby predsedu vlády na základe všeobecného volebného práva. Čínska vláda roku 2004 odsunula aplikáciu zákona na […] čtěte více

7. 10. 2014, rubrika GP Briefing

Filip Šebok

GP Briefing: Thajsko bojuje o budúcnosť demokracie

Thajsko je krajina známa chronickou nestabilitou politického systému. Demokraticky zvolené vlády často nemajú v očiach veľkej časti populácie žiadnu legitimitu a armáda viackrát zasiahla a zvrhla pre ňu neprijateľných lídrov. Premiérka Yingluck Shinawatra, vládnuca v krajine od roku 2011, svojimi kontroverznými politickými iniciatívami zburcovala odpor opozície. Tá už od októbra minulého roku organizuje protesty a žiada Shinawatrovej […] čtěte více

9. 2. 2014, rubrika GP Briefing

Jan Daniel a František Novotný

Democracy in the Middle East?

Following the tradition of past successful Symposiums, editors of Global Politics decided to focus this time on recent popular uprisings in the Arab World. There are not many issues in contemporary international politics that are so dynamically developing and vigorously debated as this one. By addressing various Middle East specialists with diverse backgrounds and institutional affiliations such as London School of Economics and Political Science, John Hopkins University or American University of Beirut, we would like to contribute a little to the debate and hopefully bring… čtěte více

30. 5. 2011, rubrika Symposium

Lukáš Hoder

Vyšla knižní pocta prof. Vladimíru Čermákovi

Student brněnské politologie či práva, ale i filosofie a divadelní vědy, se může jen stěží vyhnout osobnosti Vladimíra Čermáka a přitom o sobě prohlásit, že pečlivě studuje svůj obor. Profesor Čermák (1929–2004) je nepřehlédnutelnou osobností všech těchto disciplín, v jejichž rámci dokázal během svého života nejen excelovat, ale také „nepříjemně“ vyčnívat. Možná právě proto je dosud mnohými považován za přehlíženou a nedoceněnou osobnost, kterou však nelze jednoduše ignorovat a obejít. čtěte více

6. 9. 2010, rubrika Recenze

Arif Mammadov

Human rights promotion in the EU foreign policy

After the end of the Cold War, promoting democracy became one of the main features of the foreign policy of the European Union (EU). The Maastricht Treaty of 1992 stated that one of the objectives of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) is to promote democracy, the rule of law, and respect for human rights and fundamental freedoms. Furthermore, the Copenhagen criteria, which defines the conditions for EU membership, clearly indicates that one of the main requirements is the existence of institutions that ensure respect for human rights, democracy and the rule of law.… čtěte více

20. 8. 2010, rubrika Články

Zbyněk Smetana

Nové texty v rubrice Zaměřeno na EU

Vyšlo v pořadí již třetí vydání „Zaměřeno na EU“; projektu, který je ve spolupráci s Global Politics realizován studenty Fakulty sociálních studií a Právnické fakulty sdruženými ve Studentské sekci IIPS MU. Tématem současného vydání a pojícím prvkem čtyřech níže uvedený esejí je evropský konstituciona­lismus. Jednotliví autoři a autorky se zabývají otázkou existence politického systému na úrovni Evropské unie (Zbyněk Smetana), otázkou existence a podoby evropského „ústavního“ pořádku (Katarína Šipulová) a konečně problematikou tzv. demokratického deficitu, které jsou věnovaný… čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Redakce

Katarina Sipulova

Multiúrovňový konštitucionalizmus EÚ

Kontinuálne prehlbovanie integrácie a postupná komunitarizácia Európskej únie od polovice 80-tych rokov viedli k rozprúdeniu snáh o presnejšie vymedzenie a kategorizovanie Únie medzi nám známe politické a právne entity. S nárastom právomocí a oslabením štátnej suverenity vo vybraných oblastiach policy sa objavili aj pokusy legitimizovať postavenie a rastúci počet kompetencií Spoločenstva. Rok 1984 a Spinelliho Návrh Zmluvy zakladajúcej Európsku úniu sa zvyčajne pokladá za symbolický počiatok procesu konštituciona­lizácie EÚ, vrcholiaceho zasadaním Európskeho Konventu v rokoch… čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Zaměřeno na EU

Zbyněk Smetana

Představuje Evropská unie politický systém?

Současná podoba Evropské unie (EU) je výsledkem více než půl století probíhající integrace mezi státy západní a po pádu Železné opony též střední a východní Evropy. Co však EU představuje? Jde pouze o jednu z mnoha mezinárodních organizací, nebo se jedná o konfederaci, federaci či snad zárodek nějakého nového superstátu? Odpovědí, ať již jde o reflexe reálného stavu nebo o více či méně normativně zabarvená přání a představy, lze najít celou řadu. Pro skeptiky a odpůrce procesu integrace není EU ničím víc než jednou z mnoha mezinárodních organizací, zatímco pro stoupence federalismu… čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Zaměřeno na EU