Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: energetická bezpečnost

Bronislava Vráželová

GP Briefing: Energetická unie jako šance pro Evropu?

Evropská komise představila 25. února 2015 Strategický rámec pro energetickou unii, který je založen na pěti pilířích. Nový Strategický rámec má vést k energetické bezpečnosti, udržitelnosti a větší soutěživosti. Země EU jako největší importér energií na světě dovážejí 53% energií v hodnotě 400 mld. Ve dnech 19. – 20. března 2015 na Summitu EU byl projekt podpořen nejvyššími představiteli všech členských zemí EU. […] čtěte více

6. 4. 2015, rubrika GP Briefing, Zaměřeno na EU

Zdislava Martinková

Jaderná energetika z pohledu energetické bezpečnosti

Otázka využívání jaderné energie je v posledních letech čím dál více ostře diskutovaným a politizovaným tématem a zhodnotit její přínos oproti jejím rizikům je proto naprosto zásadní. Tato práce se právě o takovéto zhodnocení pokouší. Jejím hlavním a poměrně ambiciozním záměrem je pokusit se odpovědět na otázku, zda má jaderná energetika potenciál zvýšit energetickou bezpečnost či nikoli. čtěte více

21. 6. 2012, rubrika Články

Filip Černoch

Energetická politika EU po Lisabonské smlouvě

Článek hodnotí změny, které se v Energetické politice EU udály v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy. Základním cílem textu je přitom posoudit, do jaké míry došlo s vytvořením zvláštní kapitoly Energetika a začleněním energetiky mezi Sdílené pravomoci k reálnému posunu v komunitarizaci dané oblasti, případně jakým směrem bude vývoj této problematiky směřovat. čtěte více

16. 1. 2011, rubrika Články

Lukáš Hoder

Global Politics a energetická bezpečnost

Ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem MU časopis Global Politics publikuje dvě studie zabývající otázkami energetické bezpečnosti od Tomáše Vlčka a dvojice Anna Leshchenko a Ivana Týčová. Tato rychle se rozvíjející oblast výzkumu mezinárodních vztahů je a nadále bude pod drobnohledem odborníků z IIPS MU a také na Fakultě sociálních studií rychle roste nabídku kurzů přednášených k těmto tématům. Global Politics tak bude moci v budoucnu nabídnout řadu výborných a v českém kontextu originálních studií, které se otázkami energetické bezpečnosti budou podrobněji zabývat.… čtěte více

15. 11. 2010, rubrika Redakce

Tomáš Vlček

Bezpečnostní hrozby a rizika tankerové přepravy ropy

V rámci zajišťování energetických dodávek se vždy kalkuluje se vztahem mezi producenty a konzumenty, ale velmi často se zapomíná na mezičlánek, který tyto subjekty spojuje. Tím je transport energetických surovin. Tato studie má za cíl analyzovat bezpečnost nejrozšířenějšího způsobu transportu ropy, a to tankerovou dopravu. Pomocí tří kategorií, ekonomické, technické a mezinárodně-politické bezpečnosti, je celý problém představen komplexně. Výsledkem studie je také zhodnocení celkové míry bezpečnosti tankerové dopravy ropy v dnešním světě. čtěte více

15. 11. 2010, rubrika Studie

Ivana Tycova a Anna Leshchenko

Ruské společnosti Lukoil a TNK-BP v energetice Evropské unie

Hlavním cílem této studie je zjistit, jestli má ruská vláda vliv na chování a aktivity ruských ropných subjektů doma i v zahraničí. Jako zkoumané objekty byly vybrány společnosti Lukoil a TNK-BP, které obsazují nejvyšší příčky ropné produkce v Rusku. Jako cílový trh byla zvolena Evropská unie, která je v bezprostřední blízkosti Ruska, a její, hlavně naposledy přijaté, státy dlouhou dobu spadaly do sovětské sféry vlivu a i dnes zde můžeme pozorovat ruské geopolitické zájmy. Výzkumní otázkou této práce bude, jakou roli hrají Lukoil a TNK-BP na trhu s ropou a ropnými produkty… čtěte více

15. 11. 2010, rubrika Studie

Lucia Piteľová a Jana Bencova

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ a geopolitika

Príspevok sa zaoberá geopolitickou podmienenosťou vzniku a rozvoja SZBP a jej súčasného fungovania, v ktorom je možné sledovať geopolitické princípy (energetika, rozširovanie EU, susedská politika). Aj keď sa EU výslovne ku geopolitickej stratégii nehlási, jej SZBP je motivovaná okrem iného aj geopoliticky. V prvej časti poukazujeme na to, že SZBP vznikla ako reakcia na zásadné geopolitické zmeny, ktoré prebehli v Európe a ďalej sa rozvíjala na základe podnetov, ktorými boli významné konflikty v regiónoch v blízkosti európskych hraníc. V ďalších častiach sú predstavené základné… čtěte více

14. 7. 2010, rubrika Články

Jana Kovačovská

Gould: „Southern Corridor Needs To Be Perceived as Open for Business”

Tim Gould is Manager for the Caspian, Caucasus and Southeast Europe in the Directorate of Global Energy Dialogue of the International Energy Agency in Paris. Prior to taking up this position in 2008, he dealt with a wide range of Eurasian energy issues as Senior Advisor to the Secretary General of the Energy Charter Secretariat (from 2004). The interview took place in the IEA headquarters in Paris. Part of this interview has also been published in the Bulletin of Azerbaijan and Caspian Studies Center, which operates under the International Institute of Political Science of… čtěte více

22. 4. 2010, rubrika Rozhovory

Jana Kovačovská

Efendiev: “More EU and NATO Involvement in the Caspian Region Is a Win-Win Scenario”

Altai Efendiev is the Head of Department of Economic Cooperation and Development at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan. From 2000 to 2004, he was Economic Adviser to the Minister of Foreign Affairs. He also acted as Deputy Secretary General of the Permanent International Secretariat of the Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC). Part of this interview has been published in the Bulletin of Azerbaijan and Caspian Studies Center, which operates under the International Institute of Political Science of the Masaryk University. čtěte více

20. 4. 2010, rubrika Rozhovory

Martin Kula a Eva Taterova

Energetická bezpečnost USA – vztahy s Venezuelou a Saudskou Arábií

Studie se zabývá srovnáním a zhodnocením perspektivy Venezuely a Saudské Arábie z hlediska zajištění energetické bezpečnosti Spojených států amerických v období od roku 2000 po současnost. Cílem textu je vyhodnotit podobu vzájemných americko-venezuelských a americko-saudských bilaterálních vztahů s přihlédnutím k tomu, jaký vliv na ně má probíhající obchod s ropnými produkty. Důležitým bodem je též vyhodnocení možných rizik této spolupráce a nástin možných trendů budoucího vývoje. čtěte více

11. 12. 2009, rubrika Studie