Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Evropa/Rusko

Alžběta Jařinová

Summit NATO v Praze

Na pražském summitu schválila Severoatlantická aliance své největší rozšíření i nejhlubší vojenskou reformu. Jediné, na čem se spojenci nedohodli, je společné tažení proti Iráku. čtěte více

9. 1. 2003, rubrika Články

Alžběta Jařinová

Je potřeba transformovat Severoatlantickou alianci?

Méně než 24 hodin po teroristickém útoku 11. září na Spojené státy se američtí spojenci Severoatlantické aliance sešli a odvolali se na článek 5 Smlouvy o NATO, který dává záruku, že útok na jednoho člena je považován za útok na všechny. Nicméně, když přišel čas realizovat tuto záruku v podobě vojenské akce v Afghánistánu při Operaci Trvalá Svoboda, nebylo NATO využito. Američané se rozhodli, že nepožádají NATO o vojenskou podporu, a to z politických a strategických důvodů: pouze Spojené státy měly ten správný druh vybavení k přípravě vojenského zásahu přes půl zeměkoule a… čtěte více

21. 11. 2002, rubrika Články

David Müller

Irsko a smlouva z Nice

Na konci října 2002 se Irové v referendu rozhodli přijmout smlouvu z Nice. Toto rozhodnutí je veskrze pozitivní jak pro Evropskou unii, tak pro deset kandidátských zemí, jejichž přistoupení k Evropské unii je do značné míry závislé právě na smlouvě z Nice. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Prvních sto dní Mezinárodního trestního tribunálu

Na začátku října uplynulo sto dní od 1. července 2002, kdy nabyl účinnosti Římský statut Mezinárodního trestního tribunálu. Stalo se tak poté, co jej podepsalo 139 států a potřebných šedesát do dubna ratifikovalo. Statut byl dojednán na konferenci v Římě v roce 1998, od té doby proběhlo deset Přípravných komisí, na kterých byly přijaty další dokumenty nezbytné k fungování soudu. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Demokratická Evropa nebo Evropa demokracií?

Jens-Peter Bonde je dánským poslancem Evropského parlamentu (EP) od roku 1979 a předsedá frakci EDD (Europe of Democracies and Diversities Group). Zároveň je jedním z hlavních představitelů eurorealismu, což potvrzuje jeho předsednictví parlamentní skupině SOS Democracy Intergroup. Vedle své praktické politické činnosti se zabývá evropskou integrací i teoreticky. Je autorem asi 40 knih na toto téma. Poslední z nich je právě Konvent o budoucnostech Evropy (The Convention – On The Futures of Europe). čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Petr Svačina

Francie: Příprava na ozbrojené konflikty 21. století

Není pochyb o tom, že 11. září významně ovlivnilo vnímání bezpečnostního prostředí ve světě. Bezpečnostní rizika, která se před tímto datem nezdála být příliš pravděpodobná, se najednou dostala do centra pozornosti. Otázkou je, nakolik jsou státy a jejich ozbrojené síly schopny efektivně čelit této výzvě. Probíhající americká kampaň proti terorismu nám na tuto otázku může poskytnout odpověď. Klíčovou roli v tomto novém typu konfliktu mají, vedle technologicky nejvyspělejší armády na světě, i američtí spojenci, jejichž kapacita vyrovnat se novým trendům je omezenější. Součástí… čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

David Müller

Pobaltí – hrozba pro NATO?

George Bush při svém loňském projevu ve Varšavě, kde slíbil vymazat „umělé hranice dělící Evropu již příliš dlouho“, pobízel NATO k rozšíření nabídky členství pro nové kolo rozšiřování, které má proběhnout po summitu v Praze v listopadu 2002. Pokud NATO nabídne dalším zemím, aby se připojili, je pravděpodobné, že Estonsko, Litva a Lotyšsko budou mezi dalšími pozvanými nebo budou dokonce jedinými. Myšlenka jednotné Evropy má své základy již na počátku studené války, ale v případě, že by se členy NATO staly státy, které byly dříve sovětskými republikami, překročila by Severoatlantická… čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Zdeněk Havlíček

Klaus, Zeman a Beneš na cestě z Evropy

Padesát let staré – a podle některých právních názorů již vyhaslé – Benešovy dekrety se staly ústředním mottem letošního předvolebního klání. Dokonce o nich jedná i Evropský parlament. Do debaty na domácí politické scéně naposledy přispěli poslanci Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a Jan Zahradil (ODS) v Nedělní partii na TV Prima. čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Zdeněk Havlíček

Evropa v dnešním světě

Přestože myšlenky na integraci evropských států se objevují již několik století, první smlouva, která se týkala uhlí a oceli, byla podepsána teprve před 51 lety. Za tu dobu vzrostl počet členských států, ze sektorově zaměřené integrace byl vytvořen široký otevřený prostor zahrnující aktivity ekonomické, obchodní, finanční a sociální. Z formování vnitřního trhu se integrační úsilí poté přesunulo k vytvoření společné zahraniční a bezpečností politiky a ke spolupráci v oblasti justice a vnitra. čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články

Zdeněk Havlíček

Evropa Evropanům v Evropském konventu?

Evropská unie stojí na prahu 3. tisíciletí a musí čelit několika výzvám: rozšíření o země střední a východní Evropy, reforma vlastních institucí, zjednodušení rozhodovacího procesu, který je pro většinu Evropanů naprosto nepřehledný a zmatečný, a konečně formulace nových politik a cílů ve světle dalšího posunu integrace. Je třeba si uvědomit, že veškeré výše zmíněné problémy jsou velmi úzce propojeny, a proto je nelze řešit odděleně. čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články