Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Evropa/Rusko

Michal Nešpor

Evropské Rusko?

Ve světle společného summitu Ruska a Evropské unie, konaného na přelomu září a října v Bruselu, je zřejmě konečně třeba přehodnotit dojem, který dlouho vzbuzovala ruská zahraniční politika vůči zemím západní Evropy. Obě strany se shodly, že je nutné otupit některé ostré hrany ve vzájemných vztazích Ruska a EU. Pod dojmem Putinova příslibu větší pružnosti ruské zahraniční politiky v citlivých otázkách rozšiřování EU a NATO souhlasil Vysoký představitel pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU Javier Solana se zintenzivněním summitů a vytvořením komunikačních kanálů,… čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

Vít Dočkal

Politologická analýza a teorie evropské integrace

Teoretický výzkum evropské integrace je přes značnou důležitost stále zastiňován četnými deskriptivně orientovanými pracemi (obzvláště těmi, které jsou zaměřeny na vybranou „single-issue“ v oblasti evropské policy). Tato skutečnost je vysvětlitelná jednak nejednoznačností pojmu evropské integrace (tedy samotného výzkumného předmětu) a jednak i multiparadigma­tickou podobou sociálních věd, resp. evropských studií. Výzkum obtížně uchopitelného pojmu evropská integrace je tedy navíc konfrontován možnostmi odlišných pohledů zkoumání v rámci jednotlivých paradigmat, resp. metateorií.… čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Přežije evropská demokracie globalizaci?

Demokracie je dnes pod vážným tlakem, a to nejen v Evropě. Tlak soustředěný na zastupitelskou demokracii nabývá takového rozsahu, že nás nutí zamyslet se nad samotným pojetím svobody. Navíc přichází ze dvou stran současně, do pohybu se nenápadně dává plíživé autoritarizovaní společnosti. Tento vnitřní vývoj je posilován tím, čemu se říká globalizace čili činění rozhodnutí na místech, kde neplatí demokratické postupy a instituce. čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články