Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Evropská unie

Mária Kohútová

GP Briefing: Zmeny vo volebných systémoch tesne pred eurovoľbami ako cesta k väčšej fragmentácii Európskeho parlamentu?

Kandidáti na europoslancov pomaly odpočítavajú dni do vyhlásenia výsledkov v poslednom májovom víkende. Po vyčerpávajúcej kampani zistia, či sa ich vynaložené úsilie vyplatilo alebo to skúsia znova o 5 rokov. Pred tohtoročnými voľbami má volič kandidátov neúrekom od krajne pravicových alebo ľavicových politických strán až po typických mainstreamových lídrov. Aký to bude mať ale dopad na doterajšiu […] čtěte více

12. 5. 2014, rubrika GP Briefing, Zaměřeno na EU

Jan Daniel

Is EURO doomed?

After several successful Symposiums on issues such as geopolitics, Middle East and the US foreign policy, the editorial board of Global Politics decided to prepare another edition. For some time, we have been witnessing dramatic developments in Europe and it is no different at the time of writing of these words. Because there are serious decisions to be made in the Czech Republic and elsewhere in Europe, we think that it is neccessary to look at the issue at hand from a long-term perspective and assess the successes and failures of the single European currency. Therefore the… čtěte více

17. 6. 2012, rubrika Symposium

Johana Galušková

Předsednictví Rady EU: šance pro malé země? Praktický pohled

Esej se zaměřuje na postavení malých zemí při plnění role předsednického státu v Radě EU. Práce vychází z obecného přesvědčení, že malé členské státy EU, musí vynaložit větší úsilí k prosazení svých zájmů na evropské úrovni. Konkrétně jsou šance malých států v agendě předsednictví Rady EU zkoumány skrze dvě funkce předsednictví: vyjednávání a prosazení národních zájmů. Dále je přikládán význam i rotačnímu principu. V neposlední řadě se text pokouší na konkrétních příkladech ukázat specifické problémy předsednictví malého státu. čtěte více

5. 2. 2012, rubrika Zaměřeno na EU

Lenka Kováčová

Predsedníctvo Rady EÚ: šanca pre malé krajiny?

Predkladaná esej sa zaoberá predsedníctvom Rady Európskej únie prizmou problematiky zahraničnej politiky malých štátov. Historické tendencie svetovej politiky neboli existencii malých štátov príliš naklonené, avšak proces zjednocovania Európy viedol k vytvoreniu priateľskejších podmienok, čím dramaticky zmenil predpoklady ich správania, vrátane pôsobenia na európskej politickej scéne, ktorej významným prvkom je predsedníctvo Rady EÚ. Čitateľovi je predsedníctvo Rady EÚ predstavené ako nástroj maximalizácie národných, ale i európskych záujmov. Zároveň však dochádza k akcentovaniu… čtěte více

5. 2. 2012, rubrika Zaměřeno na EU

Marek Hrdina

Zaměřeno na EU

S příchodem nového roku Vám projekt Zaměřeno na EU pod hlavičkou Studentské sekce IIPS MU přináší další sérii článků, tentokráte zaměřenou na předsednictví Rady EU v rukou jejich malých členských států. Předsednictví menší země s sebou totiž přináší značná specifika a do značné míry představuje výzvu jak pro daný členský stát, tak i pro samotnou Unii. čtěte více

5. 2. 2012, rubrika Polemiky, Redakce

Martina Dočkalová

Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva

Náplň knihy „Turecko a Evropská unie“ je v české odborné literatuře poměrně unikátním počinem. Publikace věnující se moderní turecké politice by se totiž pohodlně daly spočítat na prstech jedné ruky. Její autoři se proto z mého pohledu pustili do záslužné práce, která se jim navíc velice vydařila. čtěte více

19. 1. 2012, rubrika Recenze

Marek Hrdina

Zaměřeno na EU

Přestože léto nám již rázně zaklepalo na dveře a ruch v institucích EU pomalu ale jistě ustává, problémy, které naše evropské společenství trápí, přes léto (bohužel) nezmizí. Současná Evropská unie se potýká s několika velmi vážnými výzvami a proto se i tým „Zaměřeno na EU“ rozhodl tuto publikační sérii věnovat aktuálnímu dění v EU. čtěte více

18. 6. 2011, rubrika Redakce

Markéta Bartoníčková

Ekonomické vztahy EU a Číny

Tento text představuje deskriptivním způsobem problematiku obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Čínou tak, jak se vyvíjeli ve 20. století a nastiňuje také současný stav. Rovněž se na základě faktického základu snaží dokázat, že současná obchodní bilance mezi EU a Čínou není pro evropské státy příliš výhodná a že pro zachování globální konkurenceschop­nosti evropských ekonomik je potřeba tento stav změnit. čtěte více

17. 6. 2011, rubrika Zaměřeno na EU

Marek Hrdina

Schengenská dohoda a Schengenská prováděcí úmluva v praxi dnešních dní

Tato esej představuje jednu z nejznámějších integračních politik Evropské unie – vytvoření společného prostoru volného pohybu osob, známějšího pod pojmem Schengenský prostor. Čtenáře seznamuje se vznikem a vývojem Schengenských smluv a představuje situaci dnešních dní, která není kvůli selhávající imigrační politice členských států EU zdaleka pro setrvání Schengenu v současné podobě příznivě nakloněna. čtěte více

17. 6. 2011, rubrika Zaměřeno na EU

Slavomíra Urbanová

Kríza eurozóny – zlyhanie alebo prirodzený vývoj?

Tato esej představuje zamyšlení nad jedním z nejaktuálnějších problému Evropské unie, konkrétně nad hrozbou destabilizace či dokonce rozpadu Eurozóny. Autorka se ve své eseji zamýšlí, zda je tato krize pouhým cyklickým jevem, kterému se nevyhne téměř žádná světová ekonomika, či zda jsou příčiny současných problému strukturálního rázu a bez rázných reforem povedou k zániku Eurozóny v podobě, jak ji známe dnes. čtěte více

17. 6. 2011, rubrika Zaměřeno na EU