Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Evropská unie

Petr Ocelík

Energy Security of the European Union

Editors of Global Politics in cooperation with International Institute of Political Science present the Symposium dedicated to the feverishly discussed issue of EU energy security. It is our great pleasure to publish the answers of experts from Russia, Czech Republic and Slovakia. The questions of GP were answered by Tatiana Romanova, Andrea Figuľova, Ivo Samson, Oldřich Petržílek and Filip Černoch. čtěte více

1. 11. 2009, rubrika Symposium

Michal Vit

Co je evropský lid?

V následujícím příspěvku bych se rád zastavil nad fenoménem, který vznikl původně jako nepřímý produkt integračního procesu evropských společenství. Na tzv. evropský lid nahlížím z pohledu počátku 21. století, kdy se idea vyřešení válečných konfliktů na evropském kontinentě zdá již poněkud vyčpělou. čtěte více

25. 5. 2009, rubrika Zaměřeno na EU

Lenka Procházková

Lid Evropské unie

Lze předpokládat, že lid tak, jak jej známe z podoby v rámci národních států, nikdy na evropské úrovni nevznikne. Pocit sounáležitosti s konkrétním národem byl v občanech EU budován příliš dlouho na to, aby byl nahrazen jiným v tak krátkém časovém úseku. Avšak to co mají tito občané společné, je jejich členství v Evropské unii a vytváření prostoru „Jednota v rozmanitosti“. Je to tato možnost rozhodnout o své budoucnosti v rámci EU, která dělá ze všech občanů členských zemí lid Evropské unie. čtěte více

25. 5. 2009, rubrika Zaměřeno na EU

Ondřej Mocek

Evropský parlament jako zástupce evropského lidu?

Cílem této práce bude zamyslet se nad reprezentací evropského lidu v orgánech EU. Je Evropský parlament jako jediný přímo volený orgán dostatečným zástupcem lidí žijících na území Evropské unie? Umožňuje vůbec institucionální zakotvení Evropského parlamentu reprezentovat zájmy lidu, který ho volí? čtěte více

25. 5. 2009, rubrika Zaměřeno na EU

Ondřej Koutský

Rozvážný pozorovatel z Heidelbergu

Světově uznávaný ekonom a právník Paul Kirchhof přijel ve čtvrtek 5. února do Prahy, aby se zúčastnil předsednické konference na téma rodičovská péče a politika zaměstnanosti, kde mimo něj vystoupili například komisař EK Vladimír Špidla a ministr Petr Nečas. Setkal se s místopředsedou vlády pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou, s poslancem Markem Bendou a jinými. Pro Global Politics si vyčlenil dvacet minut v Růžovém salonku Senátu. čtěte více

8. 3. 2009, rubrika Rozhovory

Petr Ocelík

EU, Turkey and energy policy

Global Politics on the occasion of conference on “Energy Security of the Caspian Region” (20th November 2008, Brno), held by Azerbaijan and Caspian Studies Center under the International Institute of Political Science, brings an interview with Ambassador of the Republic of Turkey in the Czech Republic, His Excellency Mr. Koray Targay. We focused on issues concern EU energy policy in relation to Caspian region, position of Turkey in region, perspectives of regional cooperation in energetics, and Czech-Turkey relations. Why are Caspian energy resources so important for Europe?… čtěte více

27. 1. 2009, rubrika Rozhovory

Adam Hlaváč

Pohnutý život nápoje bohů, aneb reformy vinařského sektoru společné zemědělské politiky

Projednávání otázek spadajících do společné zemědělské politiky se jen málokdy obejde bez kontroverzí mezi členskými státy EU. Nejinak tomu je i v případě vinařského sektoru. Při snahách o jeho reformu narážela Evropská komise na často protichůdné zájmy členských států a bylo nutné nacházet přijatelné kompromisy. Tento článek shrnuje reformní snahy v oblasti vinařství od počátku společné zemědělské politiky až po nejnovější reformní návrh z roku 2007. Zmiňuje důvody, které vedly k reformním snahám, kontroverzní body jednotlivých návrhů a rovněž se věnuje nástrojům, které reformy… čtěte více

1. 6. 2008, rubrika Články

Tomáš Profant

Barcelona Process: Political Background and Goals

Why is the EU interested in the export of norms to the Mediterranean? The answer to this question is quite simple and is being repeated in most of the literature on the Barcelona Process. It seems to be the migration. But is it so? čtěte více

24. 2. 2008, rubrika Články

Vít Dostál

Zajišťování energetických dodávek do EU: Stále na rozcestí?

Zabezpečení dostatečného množství energií je základním stavebním kamenem každého státu nebo regionu, který chce hrát významnou roli v mezinárodních vztazích a hospodářsky se rozvíjet. Státy Evropské unie se v posledních letech ocitly tváří v tvář několika hrozbám energetických krizí, jež provokovaly k intenzivnější spolupráci a hledání nových společných cest. čtěte více

28. 9. 2007, rubrika Články

Zuzana Svetlošáková

The Visegrad Four: Further Room for Cooperation

The following essay won the Visegrad Essay Competition 2007. The author has chosen the topic “Hitherto V4 cooperation and its perspectives after EU entry” and devotes to the development of Visegrad cooperation during the past fifteen years. čtěte více

14. 6. 2007, rubrika Eseje