Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Evropská unie

Vlastimil Havlík

Volební zákon pro volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 11. a 12. června 2004 se uskuteční poprvé v historii v České republice volby do Evropského parlamentu (dále jen EP). Cílem tohoto textu je stručná analýza volebního systému, jenž upravuje zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu. Text se skládá ze dvou částí, z nichž první představuje stručný pohled na některé aspekty přímých voleb do EP. V druhé části budou popsány hlavní rysy českého volební systém do EP při jeho současném srovnání se současným volebním systém do Poslanecké sněmovny. čtěte více

16. 3. 2004, rubrika Články

Alžběta Jařinová

Nová Evropská ústava zatím nebude. Co dál?

Summit Evropské unie skončil předčasně. Zástupcům hlav států a vlád členských a přistupujících zemí Evropské unie se nepodařilo dotáhnout jednání o Ústavě EU do úspěšného konce. Evropská unie tak vstoupila do roku 2004 bez ústavy. Kompromis v rámci budoucího 25 členného společenství se nenašel. Návrh ústavy, který by nevyhovoval všem, nebyl přijat. Bude se rozšířená EU řídit Smlouvou z Nice? čtěte více

18. 1. 2004, rubrika Články

Vít Dočkal

Integrace vs. národní stát: cleavage 21. století?

Vědecké práce Steina Rokkana, které byly koncipovány pro dobu do poloviny 20. století, sice představovaly jedinečnou komplexní a systémovou teoretickou bázi vysvětlující proces formování států a jejich stranických systémů, nicméně přesto (možná právě proto) jsou v dnešní době politickými vědci přehodnocovány. čtěte více

18. 1. 2004, rubrika Články

Alžběta Jařinová

Mezivládní konference EU – cesta k novým Římským smlouvám?

4. října byla zahájena mezivládní konference, které předcházela jednání v Konventu. Nyní se projednává Konventem předložený návrh ústavní smlouvy EU na úrovni hlav států nebo vlád spolu s ministry zahraničních věcí. Jaké změny čekají Smlouvy o ES/EU? čtěte více

24. 11. 2003, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Celková monitorovací zpráva o přípravách České republiky na členství

Počátkem listopadu 2003 zveřejnila Komise Celkové monitorovací zprávy, ve kterých podrobně posoudila pokrok, který jednotlivé kandidátské země učinily od poslední Podrobné zprávy Komise za rok 2002. Jaké jsou nedostatky, které musí Česká republika před vstupem do EU napravit? čtěte více

24. 11. 2003, rubrika Studie

Vít Dočkal

Reforma strukturálních fondů ve světle nového rozšíření EU

Strukturální politika patří mezi nejožehavější otázky týkajících se EU. Nové rozšíření EU tuto problematiku ještě více dramatizuje. Z logiky současné praxe využívání strukturálních fondů je patrné, že po rozšíření EU plánovaném na rok 2004 by se celá regionální politika EU musela zhroutit. Obrovská škála oblastí, které pokrývají současné cíle Komise v kombinaci s velkým zvětšením rozlohy EU (a to takřka výhradně o regiony, jejichž HDP na obyvatele je nejen pod úrovní EU, ale i pod úrovní, pro kterou jsou země oprávněny čerpat ze strukturálních fondů) by znamenalo vážné ohrožení… čtěte více

27. 10. 2003, rubrika Články

Vlastimil Havlík

Integrační paradigma – Multi-Level Governance

Druhá polovina 20. století byla na evropském kontinentu provázena dvěma protichůdnými procesy. Na jedné straně dochází k decentralizaci a regionalizaci, kdy vlády čím dál tím více přenášejí pravomoci na nižší územně-správní úroveň. K tomuto procesu dochází nezávisle na evropské integraci, s nástupem Maastrichtské smlouvy získávají regiony možnost rozhodování o evropských záležitostech, jejich podíl na rozhodovacím procesu v EU se institucionalizuje prostřednictvím Výboru regionů. Na druhé straně dochází postupně k přenášení rozhodování z úrovně národních vlád na nadnárodní… čtěte více

27. 10. 2003, rubrika Články

Jaroslav Petřík

Mediální kampaň vlády před referendem o vstupu do EU

Ve chvíli vzniku tohoto textu vládní mediální kampaň ke vstupu do Evropské unie vrcholí. Nejedná se tedy o komplexní hodnocení, ale jen několik poznámek k jejímu dosavadnímu průběhu. čtěte více

8. 6. 2003, rubrika Články

Jaroslav Petřík

Vysoká účast ve volbách – vítězství euroskeptiků?

Poslední fází vládní europropagandy bude uzel na evropské vlajce, heslo „nezapomeňte“ a jejím cílem bude přilákat voliče k volebním urnám. Přitom kritérium vysoké účasti v referendu je do značné míry problematické. čtěte více

8. 6. 2003, rubrika Články

David Müller

Východní rozšíření Evropské unie a otázka Kaliningradu

čtěte více

9. 1. 2003, rubrika Články