Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Gruzie

Michal Mazák

GP Briefing: Asociačné zmluvy ako cesta k ekonomickej obnove alebo politickej záhube?

Lídri Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska 27. júna vykročili na cestu zosúladenia svojej legislatívy s normami Európskej únie a vytvorenia zóny voľného obchodu. Reč je o podpise asociačných zmlúv s týmito krajinami na Bruselskom summite EÚ, ktoré odobrili nielen hlavy štátov a vlád európskej dvadsaťosmičky, ale aj predseda Európskej rady Herman Van Rompuy a predseda Komisie, José Manuel Barroso. Hlavy […] čtěte více

14. 7. 2014, rubrika GP Briefing, Zaměřeno na EU

Jan Husák

EU a Gruzie – vzájemné vztahy a perspektiva do budoucna

Gruzie bývá často ze západního úhlu pohledu označována jako nejúspěšnější stát jihokavkazského regionu transformující se do (post)moderního státu a společnosti odpovídající globálním trendům 21. století. Následující článek se pokusí přiblížit jakou roli v tom sehrály vazby a spolupráce s EU, jaké byly zásadní body vzájemných vztahů a jaké dopady to může mít na další vztahy EU a Gruzie do budoucna. čtěte více

30. 6. 2010, rubrika Zaměřeno na EU

Vakhtang Darchiashvili

Česko-gruzínské vztahy

Vztahy České republiky a Gruzie nově prochází obdobím výraznějších kontaktů na politické i obchodní úrovni. Nejčastějším cílem české zahraniční politiky v porovnání s ostatními státy Zakavkazska je Gruzie, a právě nové intenzitě vztahů mezi oběma republikami se bude věnovat tento článek. Pro posuzování perspektiv české zahraniční politiky vůči Gruzii bude použit především vládní dokument Koncepce zahraniční politiky ČR na léta 2003–2006. čtěte více

16. 3. 2007, rubrika Články