Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: legitimita

Josef Koudelka

Regulace imigrace jako filozofický problém

Mají vlády právo uzavírat cizincům své hranice a znemožňovat jim tak svobodu pohybu a pobytu, resp. lze nějak ospravedlnit požadavek imigrantů na vstup do jimi vybrané země? Západní politická věda se snaží empiricky zkoumat potencionální hrozby, které jsou s imigrací spjaty a většinou přitom vychází z představy, že je třeba usilovat o uchování liberálně demokratické podoby společnosti. V této souvislosti je důležité prozkoumat, jak by onen ideální cílový stav měl vlastně vypadat a k čemu by měly státy směřovat. V textu tak budou zmapována různá zdůvodnění, proč má být lidem… čtěte více

30. 11. 2011, rubrika Články

Zbyněk Smetana

Nové texty v rubrice Zaměřeno na EU

Vyšlo v pořadí již třetí vydání „Zaměřeno na EU“; projektu, který je ve spolupráci s Global Politics realizován studenty Fakulty sociálních studií a Právnické fakulty sdruženými ve Studentské sekci IIPS MU. Tématem současného vydání a pojícím prvkem čtyřech níže uvedený esejí je evropský konstituciona­lismus. Jednotliví autoři a autorky se zabývají otázkou existence politického systému na úrovni Evropské unie (Zbyněk Smetana), otázkou existence a podoby evropského „ústavního“ pořádku (Katarína Šipulová) a konečně problematikou tzv. demokratického deficitu, které jsou věnovaný… čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Redakce

Zbyněk Smetana

Představuje Evropská unie politický systém?

Současná podoba Evropské unie (EU) je výsledkem více než půl století probíhající integrace mezi státy západní a po pádu Železné opony též střední a východní Evropy. Co však EU představuje? Jde pouze o jednu z mnoha mezinárodních organizací, nebo se jedná o konfederaci, federaci či snad zárodek nějakého nového superstátu? Odpovědí, ať již jde o reflexe reálného stavu nebo o více či méně normativně zabarvená přání a představy, lze najít celou řadu. Pro skeptiky a odpůrce procesu integrace není EU ničím víc než jednou z mnoha mezinárodních organizací, zatímco pro stoupence federalismu… čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Zaměřeno na EU

Ondřej Mocek

Demokratický deficit, aneb jak to tedy vlastně je

Slavomíra Urbanová ve svém článku poměrně dobře popsala základní charakteristiky dnešní diskuze o demokratickém deficitu a její článek je velmi dobrým výchozím bodem. Dovolím si ho tak použít a poukázat na několik, dle svého mínění, abnormalit ve zkoumání demokratického deficitu EU. čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Zaměřeno na EU

Slavomíra Urbanová

Existuje v EÚ demokratický deficit? Prevádza EÚ kríza legitimity?

Európsky integračný projekt je už od konca osemdesiatych rokov minulého storočia, kedy došlo k výraznému kvalitatívnemu posunu jeho podoby, nútený vysporiadať sa s kritikou adresovanou k jeho formám vládnutia, ktoré sú často označované za nedemokratické a nelegitímne. V odbornej literatúre, ale i v rámci verejnej debaty sú otázky „demokratického deficitu“ a krízy legitimity Únie skloňované snáď vo všetkých pádoch. Z akých predpokladov ale dané úvahy vychádzajú? Je možné túto kritiku európskeho vládnutia považovať za oprávnenú? Cieľom tohto príspevku je pokúsiť sa nájsť odpovede… čtěte více

21. 4. 2010, rubrika Zaměřeno na EU