Politics & International Affairs magazine

Global Politics

Politics & International Affairs magazine

Topic: média

Marcela Voženílková

Co je a co není personalizace politiky

Personalizace politiky, která je spojena s mnoha společenskými procesy druhé poloviny 20. století (individualizace, modernizace, medializace), se v posledních letech stala velmi diskutovaným tématem (ne)odborné veřejnosti. Co však je personalizace politiky? Stále častěji se setkáváme s konceptualizací tohoto pojmu zcela chybně. Často je jako synonymum chápána např. prezidencializace či celebritizace politiky. Je tomu ale skutečně tak? Tento text uvádí […] read more

13th August 2014, section Articles

Laura Supjeva

Russian Television under Putin

Since the Vladimir Putin’s accession to the presidency of the Russian Federation in 2000 the state has gone through significant changes and reforms introduced by the new president. The country under Putin’s rule managed the financial crisis of 1998, experienced rapid economic growth and faced power centralization. Particularly, the power rearrangements called for international doubts regarding state of democracy in the federation. One of the democracy threats is Putin’s inter­ference in the realm of free media. Ultimately, the most severe measures realized by Kremlin were undertaken… read more

5th June 2009, section Articles