Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: mezinárodní právo/organizace

Václav Mlynařík a Anna Matusinova

Revizní konference MTS v Kampale

Cílem textu je reflexe změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, která proběhla během Revizní konference v Kampale. Článek se nejprve zabývá stručnou historií zločinu agrese, na jejímž základě ilustruje nově nastavší situaci po přijetí definice tohoto zločinu. Druhá část reflektuje změny v režimu postihu válečných zločinů dle Římského statutu v relaci na rozšíření zákazu použití jedů, jedovatých substancí a zplošťujících a rozšiřovacích střel z mezinárodního ozbrojeného konfliktu na konflikt vnitrostátní. Závěrečný oddíl je věnován problematice článku 124 a jeho… čtěte více

20. 10. 2010, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Jaký soud pro Saddáma Husajna

„Máme štěstí, že Saddám byl chycen živý, a ne mrtvý, protože se světovému společenství, a Spojeným státům americkým obzvlášť, naskytla příležitost ukázat, že jsme více zásadoví a spravedliví, než jsme kdy byli, a že vláda zákona je silnější než touha po pomstě.“ (Richard Goldstone, bývalý prokurátor u mezinárodních trestních tribunálů pro Jugoslávii a Rwandu) čtěte více

18. 1. 2004, rubrika Studie

Ľubomír Majerčík

Mezinárodní právo a špionáž

Otázka legality špionáže na území jiného státu se při právním zkoumání stále vrací. Špionáží se v tomto případě nemá na mysli sabotáž nebo jiný destruktivní postup, myslí se tím pouhý sběr zpravodajských informací pomocí různých tajných (surreptitious) narušujících (intrusive) metod uvnitř zahraničního teritoria bez vědomí nebo souhlasu dotčeného státu. Bylo provedeno několik přísně tajných právních analýz podobných operací na nejvyšších úrovních ministerstva obrany Spojených států se závěry, že tyto operace jsou nelegální a jsou podnikány na vlastní nebezpečí toho kterého… čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Studie

David Müller

Africká jednota – budoucnost nebo utopie?

Kwame Nkrumah je mrtev, ale jeho představy o Africe jsou stále živé. Nkrumah, ghanský prezident z přelomu 50. a 60. let, africký socialista, ale především duchovní otec idejí panafrikanismu, byl tím, na jehož myšlenkách stála a stále částečně stojí idea sjednocení Afriky. Jeho heslo pro Afriku znělo: „vždy vpřed, nikdy zpět“. čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články