Ivan Mistrík

Terorizmus, diskurz a ich vzájomné prepojenie

Terorizmus je pojem, ktorého existencia sa datuje už do staroveku, a s ktorým sa bežne narába v odborných diskusiách, médiách, politických rečiach, ale aj v populárnej kultúre a každodennom živote. Po udalostiach z 11. septembra 2001 sa dokonca na určitý čas stal jedným z dominantných pojmov verejného aj politického diskurzu. Obsah tohto pojmu sa však v závislosti na mnohých faktoroch mení. Svoj konrétny význam a zmysel nadobúda až po zasadení do konkrétneho diskurzu, za ktorým stoja konkrétne politické, kultúrne, spoločenské a mnohé iné špecifiká jeho autorov. Čo si pod pojmom… čtěte více