Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: NATO

Michal Vačkář

Islámský radikalismus v Bosně a Hercegovině

Střetávání radikální a umírněné formy islámu je dnes již globálním fenoménem. Následující článek se zabývá působením islámských radikálů a extremistů na území Bosny a Hercegoviny od občanské války v letech 1992–95 do současnosti. Je zaměřen převážně na možné působení vahabistů v BiH, jejich vlivu na alternaci tamního umírněného proudu islámu a na možné napojení těchto extremistů na teroristickou síť al-Kajda. Na základě konkrétních případů činnosti islámských radikálů se článek snaží představit religiózní, socioekonomické nebo i politické okolnosti rozšiřování vahabistů v BiH.… čtěte více

1. 3. 2007, rubrika Články

Igor Blahušiak

Konference IIPS: Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu

Dňa 12. 4. 2006 sa v priestoroch auly na Fakulte sociálních studií Masarykovy univerzity konala konferencia Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu“, poriadaná Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS), v spolupráci s Českou euroatlantickou radou a Americkým informačním centrem. čtěte více

20. 4. 2006, rubrika Reportáž

Lucia Klapáčová

Vzostupy a pády rusko-atlantického partnerstva

Rusko je fascinujúca krajina. V priebehu dejín sa vždy odlišovala od ostatných krajín sveta. Na nej stroskotali veľké plány Napoleona i Hitlera. Kontroverzia Ruska však spočíva v tom, že je ťažké byť mu vďačný, pretože po víťazstve neprišla pre tých, ktorých oslobodilo, sloboda, ale nový druh poddanstva. čtěte více

17. 3. 2004, rubrika Články

David Minařík

Vztahy členských států NATO k přistupujícím zemím

Současné rozšiřování Severoatlantické aliance je v pořadí již druhým kolem rozšiřování odehrávajícím se po skončení studené války, celkově pak pátým rozšířením v dějinách Aliance. Rozšiřování v prostředí studené války byla podmíněna výhradně vojenskými aspekty s cílem posílit schopnost kolektivní obrany Aliance vůči jasně definovatelnému nepříteli – sovětskému bloku. Rozšiřování Aliance po konci studené války má zcela jiné podněty. čtěte více

17. 3. 2004, rubrika Články

Jan Závěšický

ESDP a deficit vojenských kapacit evropských spojenců

Ze sjednocující se Evropy se postupně stává politický aktér mezinárodních vztahů. V kontextu prohlubujícího se integračního procesu v Evropské unii pak dochází k postupnému, ačkoliv místy nesystematickému, posilování jejího druhého pilíře a logicky i k vytváření odpovídajících nástrojů a struktur Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (Common Foreign and Security Policy, CFSP), Evropskou bezpečnostní a obrannou politiku (European Security and Defence Policy, ESDP) nevyjímaje. čtěte více

16. 3. 2004, rubrika Články

Jaroslav Petřík

Průběh transformace NATO od Pražského summitu dosud a její perspektivy

Transformace Severoatlantické aliance je dlouhodobý, dosud neukončený proces, kterým se NATO snaží vyrovnat se změněnou geopolitickou a bezpečnostní situací světa a který probíhá již od počátku devadesátých let minulého století. Je reakcí na dva důležité mezníky v novodobé historii: (1) pád železné opony v roce 1989, zánik SSSR a konec bipolárního rozdělení světa za „studené války“ a (2) teroristický útok provedený 11. září 2001 na Světové obchodní centrum v New Yorku, chápaný nejen jako útok na Spojené státy americké, ale na celou západní civilizaci. čtěte více

16. 3. 2004, rubrika Články

Tomáš Šmíd

Vztahy Arménie a NATO v kontextu rozšíření aliance

Problém rozšíření NATO je svým způsobem nový problém. Je to důsledek změn ve světové politice po rozpadu bipolárního modelu mezinárodně politického uspořádání a z něho vyvěrajícího geopolitického uspořádání. čtěte více

16. 3. 2004, rubrika Články

Lukáš Hoder

Bezzubá kritika USA z pera Michala Nešpora

Motto: Moc je nejsilnější afrodisiakum. Vadí tomu, kdo ji nemá. (připisováno Henry Kissingerovi) čtěte více

16. 3. 2004, rubrika Polemiky

Alžběta Jařinová

Iniciativa čtyř – konkurence sil NATO?

Německo, Francie, Belgie a Lucembursko se dohodly na obraně Evropy nezávislé na NATO. Projekt posílené obranné spolupráce je otevřen i pro další země Unie, Washington je ale proti a zbytek EU zaskočen. čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Články

Alžběta Jařinová

Summit NATO v Praze

Na pražském summitu schválila Severoatlantická aliance své největší rozšíření i nejhlubší vojenskou reformu. Jediné, na čem se spojenci nedohodli, je společné tažení proti Iráku. čtěte více

9. 1. 2003, rubrika Články