Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: obchod s drogami

Roman Pačka

Peter Watt and Roberto Zepeda: Drug War Mexico: Politics, Neoliberalism, and Violence in the New Narcoeconomy

The drug war among the Mexican state and drug cartels is still escalating. Some observers and analysts have even expressed doubts about the state stability and the Mexican government's a­bility to solve this crucial issue. According to some analysts the main cause of this inability lies in the lack of understanding of the roots of the […] čtěte více

2. 1. 2013, rubrika Recenze

Jan Daniel

Paralelní moc ve favelách Rio de Janeira

Práce se věnuje fenoménu organizovaného zločinu ve favelách brazilského Rio de Janeira, ve světle konceptu paralelní moci. Autor se nejdříve snaží upozornit na historický kontext vzniku favel a zdroje jejich částečné nezávislosti na státní moci. Dále se text věnuje nástupu skupin organizovaného zločinu obchodujících s drogami, které se od 80. let začínají ve favelách prosazovat jako vládnoucí síla, a současné situaci, kdy je jejich pozice zpochybňována nástupem paramilitárních vigilantistických milic. Poslední třetina práce se snaží popsat některé teoretické přístupy zabývající… čtěte více

31. 1. 2011, rubrika Články