Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: organizovaný zločin

Roman Pačka

Peter Watt and Roberto Zepeda: Drug War Mexico: Politics, Neoliberalism, and Violence in the New Narcoeconomy

The drug war among the Mexican state and drug cartels is still escalating. Some observers and analysts have even expressed doubts about the state stability and the Mexican government's a­bility to solve this crucial issue. According to some analysts the main cause of this inability lies in the lack of understanding of the roots of the […] čtěte více

2. 1. 2013, rubrika Recenze

David Jehlička

Organizovaný zločin a nelegální migrace: případ Snakeheads

Organizovaný zločin a nelegální mezinárodní migrace se v současném globalizovaném světě stává stále významnějším fenomény, která výrazně překračují hranice národních států. Tato práce věnuje tématu čínského organizovaného zločinu, především pak jeho dimenze, která se zabývá pašováním lidí. Nejprve se obecně na teoretické úrovni snaží popsat vztah mezi organizovaným zločinem a pašováním lidí, přičemž poté toto obecné vymezení využívá na případové studii čínských „Snakeheads“. čtěte více

21. 6. 2012, rubrika Články

Jan Daniel

Paralelní moc ve favelách Rio de Janeira

Práce se věnuje fenoménu organizovaného zločinu ve favelách brazilského Rio de Janeira, ve světle konceptu paralelní moci. Autor se nejdříve snaží upozornit na historický kontext vzniku favel a zdroje jejich částečné nezávislosti na státní moci. Dále se text věnuje nástupu skupin organizovaného zločinu obchodujících s drogami, které se od 80. let začínají ve favelách prosazovat jako vládnoucí síla, a současné situaci, kdy je jejich pozice zpochybňována nástupem paramilitárních vigilantistických milic. Poslední třetina práce se snaží popsat některé teoretické přístupy zabývající… čtěte více

31. 1. 2011, rubrika Články

Štefan Hocko

Kosovská oslobodenecká armáda, jej nástupníci a organizovaný zločin

Ako vyzerá odvrátená strana súčasného Kosova? Je Kosovo skutočne bránou organizovaného zločinu do Európy? Predkladaný článok sa zaoberá predovšetkým vzťahom Kosovskej oslobodeneckej armády (UÇK) a organizovaného zločinu. Prvá časť sa venuje obdobiu pred založením UÇK, postupuje k popisu významu organizavaného zločinu pri vyzbrojovaní a končí sa podpísaním Rambouilletskej mierovej dohody. Druhá časť sa venuje trom odnožiam UÇK, ktoré vznikli po oficiálnom rozpustení UÇK a rozpútali konflikty v južnom Srbsku a západnom Macedónsku. Článok ukazuje, že aktivity týchto odnoží boli… čtěte více

2. 5. 2008, rubrika Články

Martin Laryš

Albánský organizovaný zločin jako hrozba pro stabilitu Balkánu

Cílem článku je blížeji nastínit problematiku albánského organizovaného zločinu. Spíše než rozbor jeho známek, příčin či struktury si klade za cíl objasnit tento fenomén v rovině významu pro bezpečnostní situaci s ohledem na konfliktní potenciál radikálních skupin, propojených s organizovaným zločinem. Hlavní část článku je věnována jednotlivým zemím a jejich specifickým atributům spojeným s organizovaným zločinem a konkrétním bezpečnostním problematikám, vztahujícím se k danému regionu. čtěte více

4. 11. 2006, rubrika Články