Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: OSN

Jiří Písecký

GP Briefing: Stažení americké účasti v pařížské klimatické dohodě – předzvěst konce celé dohody?

Pařížská klimatická dohoda byla podepsána v prosinci roku 2015 při konání 21. mezinárodní klimatické konferenci, kde se státy OSN dohodly na dodržování závazků na ochranu světového klimatu. Nicméně, minulý týden se americký prezident Donald Trump nechal slyšet, že Spojené státy odstupují od dohody. Bude mít toto rozhodnutí za následek dominový efekt a postupné odmítnutí participace dalších emitentů a […] čtěte více

12. 6. 2017, rubrika GP Briefing

Michal Mazák

GP Briefing: Iránska jadrová dohoda a súčasnosť: naruší testovanie novej balistickej strely jej implementáciu?

Od roku 1979 sa Irán často ocitá pod tlakom sankcií zo strany zahraničných krajín a predovšetkým OSN. V lete však Irán prijal ponuku, ktorá vo finálnom výsledku odstráni súčasné sankcie a otvorí mu bránu na svetový trh s ropou. Aké sú zákutia tejto dohody a čo vyčítajú signatárom kritici? Dokáže nedávny test novej iránskej riadenej strely narušiť implementačný […] čtěte více

26. 10. 2015, rubrika GP Briefing

Petr Pribyla

American Out-fashioned Philosophy of Punishment

Why should prisons be as human as possible rather than being inhuman? Why is the philosophy of punishment in the US completely different not only from the European but also from international standards? Global Politics asked these and other questions to Manfred Nowak, Professor of International Law and Human Rights at the University of Vienna […] čtěte více

1. 7. 2012, rubrika Rozhovory

Veronika Dokulilová

Kandidatura České republiky do Rady bezpečnosti OSN v roce 2007 – východiska a příčiny nečekaného neúspěchu

Tato analytická stať se zabývá kandidaturou České republiky (ČR) do Rady bezpečnosti OSN (RB) v roce 2007, která skončila neúspěchem a zvolením protikandidáta (Chorvatska). V první části jsou čtenáři představeny okolnosti a průběh kandidatury České republiky do Rady bezpečnosti, přičemž je kladen důraz na obsah a formu české kampaně. Druhá část práce se zabývá výchozími pozicemi obou kandidátů a faktory, jež mohly přispět k nezvolení ČR do Rady bezpečnosti. Metodologicky se text skládá z analytických a deskriptivních čás­tí. čtěte více

23. 6. 2010, rubrika Články

Anna Cisariková

Konflikt v Ituri (Demokratická republika Kongo)

Táto prípadová štúdia je pokusom analyzovať korene konfliktu v Ituri, jeho priebeh a aktérov. Pozornosť bude venovaná aj porušeniam ľudských práv a aktuálnemu dianiu, ktoré nově prebúdza určitú mieru optimizmu. Tento optimizmus je však nutné vnímať prizmou 55 až 60 tisíc odhadovaných obetí konfliktu v Ituri a s prihliadnutím na to, že štrukturálne príčiny konfliktu sa odstraňujú iba veľmi pozvoľna. čtěte více

2. 9. 2007, rubrika Články