David Jehlička

Organizovaný zločin a nelegální migrace: případ Snakeheads

Organizovaný zločin a nelegální mezinárodní migrace se v současném globalizovaném světě stává stále významnějším fenomény, která výrazně překračují hranice národních států. Tato práce věnuje tématu čínského organizovaného zločinu, především pak jeho dimenze, která se zabývá pašováním lidí. Nejprve se obecně na teoretické úrovni snaží popsat vztah mezi organizovaným zločinem a pašováním lidí, přičemž poté toto obecné vymezení využívá na případové studii čínských „Snakeheads“. čtěte více