Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: politická teorie

Jiří Baroš

Proč je Afrika chudá?

Zdá se, že se tzv. „světový čas“ ukázal zvláště nepříznivým pro současnou subsaharskou Afriku. Po skončení období studené války ztratila Afrika strategický význam, byť jakkoliv omezený, který měla v kontextu soupeření dvou velmocenských bloků o globální hegemonii. čtěte více

22. 2. 2006, rubrika Články

Tomáš Blažek

Vztah politiky a morálky z hlediska realismu

Pozorovatele české polistopadové politické scény může otázka vztahu politiky a morálky jen stěží nechávat chladným, protože představovala v nejednom momentu poměrně významné „policy issue“ české politiky. čtěte více

2. 2. 2006, rubrika Studie

Vít Boček

Nejživější román Umberta Eca

Nejste-li filosof, psycholog, sémiotik, estetik, historik ani milovník starých věcí, přestaňte číst tuto recensi a jděte dělat něco užitečnějšího. Jste-li alespoň jedním z nich, pokračujte ve čtení těchto řádků. Jste-li to všechno dohromady, přestaňte číst a rovnou si utíkejte koupit nový román Umberta Eca Tajemný plamen královny Loany. čtěte více

30. 1. 2006, rubrika Recenze

Vít Dočkal

Politologická analýza a teorie evropské integrace II

Teoretický výzkum evropské integrace je přes značnou důležitost stále zastiňován četnými deskriptivně orientovanými pracemi (obzvláště těmi, které jsou zaměřeny na vybranou „single-issue“ v oblasti evropské policy). Tato skutečnost je vysvětlitelná jednak nejednoznačností pojmu evropské integrace (tedy samotného výzkumného předmětu) a jednak i multiparadig­matickou podobou sociálních věd, resp. evropských studií. Výzkum obtížně uchopitelného pojmu evropská integrace je tedy navíc konfrontován možnostmi odlišných pohledů zkoumání v rámci jednotlivých paradigmat, resp. metateorií.… čtěte více

3. 10. 2004, rubrika Články

Vlastimil Havlík

Euroskepticismus a volby do Evropského parlamentu 2004

Červnové volby do Evropského parlamentu, kterých se mohlo účastnit 350 milionů voličů, vyvolaly pozornost médií, publicistů i odborné veřejnosti hned v několika ohledech. Poprvé se volby konaly v deseti nových kandidátských zemích, druhým zaznamenáníhodným faktem byla skutečnost, že z upevnění svých pozic v EP se mohly radovat pravicové strany. Téměř šok vyvolala v Bruselu historicky nejnižší volební účast, která nakonec dosáhla 45,5 procenta. Další skutečnost, na niž se zaměřila zejména média, byl relativně velký volební úspěch skupiny politických subjektů, jež bývají řazeny… čtěte více

3. 10. 2004, rubrika Články

Vít Dočkal

Vybrané problémy ze studia přeshraničních struktur v EU

Příhraniční regiony a přeshraniční spolupráce jsou fenomény, které nabízí řešení v otázce spojení dvou zásadních východisek současné Evropské unie. Jedná se o „axiomy“ nadnárodní Evropská unie a tzv. Evropa regionů. čtěte více

6. 5. 2004, rubrika Články

Vít Dočkal

Integrace vs. národní stát: cleavage 21. století?

Vědecké práce Steina Rokkana, které byly koncipovány pro dobu do poloviny 20. století, sice představovaly jedinečnou komplexní a systémovou teoretickou bázi vysvětlující proces formování států a jejich stranických systémů, nicméně přesto (možná právě proto) jsou v dnešní době politickými vědci přehodnocovány. čtěte více

18. 1. 2004, rubrika Články

Tomáš Blažek

Schmittův koncept politična a jeho aplikace na mezinárodní vztahy

Zabývání se (v souvislosti s teoriemi mezinárodních vztahů) konceptem vyvinutým v první polovině 20. století právním teoretikem a politickým filosofem Carlem Schmittem, který se navíc ve třicátých letech zdiskreditoval svou kolaborací s nacistickým režimem v Německu, se může zdát na první pohled naprosto zbytečné. Cílem tohoto článku je ukázat pravý opak. čtěte více

18. 1. 2004, rubrika Články

Alžběta Jařinová

Nová Evropská ústava zatím nebude. Co dál?

Summit Evropské unie skončil předčasně. Zástupcům hlav států a vlád členských a přistupujících zemí Evropské unie se nepodařilo dotáhnout jednání o Ústavě EU do úspěšného konce. Evropská unie tak vstoupila do roku 2004 bez ústavy. Kompromis v rámci budoucího 25 členného společenství se nenašel. Návrh ústavy, který by nevyhovoval všem, nebyl přijat. Bude se rozšířená EU řídit Smlouvou z Nice? čtěte více

18. 1. 2004, rubrika Články

Vlastimil Havlík

Integrační paradigma – Multi-Level Governance

Druhá polovina 20. století byla na evropském kontinentu provázena dvěma protichůdnými procesy. Na jedné straně dochází k decentralizaci a regionalizaci, kdy vlády čím dál tím více přenášejí pravomoci na nižší územně-správní úroveň. K tomuto procesu dochází nezávisle na evropské integraci, s nástupem Maastrichtské smlouvy získávají regiony možnost rozhodování o evropských záležitostech, jejich podíl na rozhodovacím procesu v EU se institucionalizuje prostřednictvím Výboru regionů. Na druhé straně dochází postupně k přenášení rozhodování z úrovně národních vlád na nadnárodní… čtěte více

27. 10. 2003, rubrika Články