Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: politické strany

Josef Koudelka

Imigrace a politické strany v České republice (2010–2013)

Po roce 1989 se Česká republika postupně stala zemí, do níž směřují imigranti, což vyvolalo potřebu formulace její imigrační politiky. Politické strany se zpočátku tematizaci této problematiky příliš nevěnovaly.Později se sice imigrace objevuje ve stranických programech a prohlášeních politiků, přesto až na výjimky je toto téma stále okrajové. Částečně je to ovlivněno tím, že imigranti nepůsobí […] čtěte více

27. 2. 2014, rubrika Články

Jan_Hejtmanek

Aspekty úspěšného brandu- případová studie TOP 09 v letech 2009–2011

Tématem práce je posouzení úspěšnosti brandu politické strany TOP 09. Politický marketing se v posledních několika desetiletích dostává do popředí nejen v praktické politice, ale i v akademickém výzkumu. Počáteční důraz na problematiku volebních kampaní se postupně vytrácí a odborníci si všímají toho, že strany nevedou kampaň pouze v období před volbami, ale snaží se udržet si loajalitu voličů v dlouhodobém časovém rámci. […] čtěte více

12. 2. 2013, rubrika Články

Aleš Karmazin

Zheng Yongnian: The Chinese Communist Party as Organizational Emperor. Culture, Reproduction and Transformation

Čína a její politika patří v současnosti mezi jedno z nejprominen­tnějších témat ve výzkumu mezinárodní politiky. Mezi různými otázkami, které se v souvislosti s Čínou velmi často probírají, však do určité míry chybějí analýzy Čínské komunistické strany (v této recenzi bude používána obvyklá anglická zkratka CCP – the Chinese Communist Party), které se nezaměřují pouze na vnitrostátní a vnitrostranickou politiku, ale […] čtěte více

28. 12. 2012, rubrika Recenze

Tomáš Profant a Tomáš Blažek

Parti Socialiste – skutečně sociálně-demokratická strana?

Do jaké míry lze považovat francouzskou Parti socialiste za sociálně-demokratickou stranu? Nakolik se odlišuje či naopak shoduje s ostatními členy uvedené stranické rodiny? Dokázala se již odpoutat od rétorického radikalismu, který jí byl vlastní přinejmenším ještě v 80. letech minulého století? Vedle ideověprogramatické analýzy PS obsahuje článek rovněž obecnější úvahy týkající se klasifikace politických stran a otázky, jakou váhu by měl analytik přiznat kritériím ideologie a politiky (policy) strany. čtěte více

12. 3. 2009, rubrika Články