Politics & International Affairs magazine

Global Politics

Politics & International Affairs magazine

Topic: Rusko

Michal Mazák

Oslavy konce II. světové války rozdělují svět

Pred 70. rokmi sa blížil koniec druhej svetovej vojny, ktorý zavŕšila kapitulácia nacistického Nemecka. Rusko, ako krajina s mohutnými stratami na životoch, si plánuje pre túto udalosť uctiť svojich padlých vojakov pompéznou oslavou, naplánovanou na 9. mája. Prezident Putin pozval nielen svetových lídrov a hlavy štátov, ale aj lídrov z OSN, UNESCO, Rady Európy a EÚ. Vzhľadom na angažovanie […] read more

23rd March 2015, section Focus on the EU, GP Briefing (EN)

Michal Mazák

GP Briefing: Nová ruská vojenská doktrína – vymedzenie staronových hrozieb

V roku 2010 si novou doktrínou, schválenou prezidentom Medvedevom, Rusko vyhradzovalo právo použiť jadrové zbrane v reakcii na využitie akéhokoľvek typu zbraní hromadného ničenia proti nemu, alebo proti jeho spojencom. V piatok sa však uskutočnila revízia tohto dokumentu, ktorá prináša mimo iného aj zmenu formulácie niektorých pôvodných hrozieb. Ruský prezident Vladimír Putin odsúhlasil v piatok 26. decembra revidovanú vojenskú doktrínu, zverejnenú […] read more

29th December 2014, section GP Briefing (EN)

Jitka Kuncová

GP Briefing: Karty jsou rozdány aneb Unie má nové vedení vrcholných orgánů

Konec srpna přinesl Evropské unii další změnu ve vedení vrcholných orgánů. Po zvolení předsedy Evropského parlamentu a Evropské komise zná Unie nově také předsedu Evropské rady a Vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Evropská rada je vrcholným orgánem EU, ve kterém zasedají a rozhodují o směřování Unie hlavy nebo předsedové vlád jednotlivých členských států. Post […] read more

9th September 2014, section Focus on the EU

Michal Mazák

Spoločná vízová politika EÚ vo vzťahu s Ruskom: Rozhovory o bezvízovom styku a dnešná situácia

Členské štáty Európskej únie si už takmer 30 rokov užívajú komfort bezvízového vzťahu, ustanoveného Schengenskou zmluvou. Pre fungovanie a kontrolu celého vízového systému bola zavedená vízová politika Európskej únie, ktorá slúži na ochranu územia pred zločincami, nelegálnymi migrantmi či teroristami z tretích krajín. Spoločná vízová politika taktiež ustanovila zoznam krajín s vízovou povinnosťou. Medzi tieto krajiny patrí aj […] read more

28th July 2014, section Articles, Focus on the EU

Jakub Kufcak

Základní parametry, význam a hlavní sektory spolupráce německo-ruského obchodu

Předkládaná studie zpracovává téma německo-ruského zahraničního obchodu od roku 1990 až do současnosti. Práce se nicméně více zaměřuje na aktuálnější vývoj zejména po roce 2000 a analyzuje základní parametry vzájemného obchodu s cílem nastínit obecný kontext nutný pro pochopení problematiky, např. základní makroekonomická data nebo podíly vzájemného obchodu z pohledu celkového zahraničního obchodu. Tento pohled je prohlouben hodnocením významu […] read more

23rd October 2013, section Articles