Martin Kovář

Vzniknou během tří let na mapě světa dva nové státy?

Během krátkého trvání 21. století nevzniklo mnoho nových nezávislých států. V roce 2002 se takovým novým státem na mapě světa stal Východní Timor a v roce 2006 Černá Hora. V obou případech lze hovořit o jakési opožděné nezávislosti, přičemž se jednalo o procesy očekávané. Podobných území, které by mohly rozšířit současný počet států světa ve smyslu členských států OSN, je více. Jedná se o velice různorodou skupinu, kterou se tento text pokusí představit. čtěte více