Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Severní Amerika

David Minařík

Vztahy Indie a USA – vztahy uznaných jaderných mocností?

V článku autor zkoumá vztahy Indie a USA na pozadí vývoje indického jaderného programu. Zaměřuje se na to, jakým způsobem se vztahy nejlidnatější a na druhé straně rozlohou největší demokracie světa vyvíjejí a jak jsou ovlivněny indickými jadernými schopnostmi a ambicemi. čtěte více

7. 10. 2006, rubrika Články

Roman Joch

Good Night, and Good Luck

Recenze filmu od George Clooneyho, který sám sobě blahopřeje, jak je statečný. čtěte více

4. 6. 2006, rubrika Recenze

Ondřej Ručka

Tlumočnice

Dnešní Hollywood pronikne všude. Nic mu není svaté a krom Oblasti 51 se natáčelo snad už na všech místech světa, ve všech lokalitách a na všech kontinentech. Jedno atraktivní místo však doposud odolávalo. čtěte více

3. 6. 2006, rubrika Recenze

Lukáš Hoder

Benevolentní hegemonie USA

Jakým způsobem vnímáte současnou pozici Spojených států amerických v mezinárodních vztazích? Jako benevolentního hegemona, který primárně zajišťuje bezpečnost sobě a svým spojencům nebo jako světovou imperiální mocnost, která by měla být více omezena dalšími státy? čtěte více

31. 1. 2006, rubrika Články

Martin Hrabálek

Kam kráčí FTAA?

Dokončení rozhovorů o vytvoření Oblasti volného obchodu Amerik (Free Trade Area of Americas – FTAA) bylo naplánováno na rok 2005. Rok před dokončením však nic nenasvědčuje tomu, že by se vyjednávání posunula do závěrečné fáze. čtěte více

5. 5. 2004, rubrika Články

David Müller

Pohled USA na evropskou obranu a návrh Ústavy EU

Proces tvorby evropské ústavy v sobě skrývá nebezpečí pro transatlantické vztahy a americké zájmy především v bezpečnostní oblasti. Ustanovení ústavy přímo ovlivní například Severoatlantickou alianci, obranné vztahy mezi jednotlivými členskými státy EU a díky tomu také tvorbu všech nejdůležitějších rozhodnutí v oblasti transatlantické zahraniční politiky a bezpečnosti. Bushova administrativa by proto měla jasně vyjádřit svůj postoj k otázkám, které se týkají primárních zájmů americké bezpečnosti. Hlavním problém pro Spojené státy představuje oblast bezpečnosti, kterou na evropské… čtěte více

5. 5. 2004, rubrika Články

Martin Hrabálek

Haiti – Američané se po deseti letech vracejí

Po desíti letech se americké ozbrojené síly vracejí zpět na Haiti, kde se v roce 1994 zasloužily o znovunastolení vlády prezidenta Jeana-Bertranda Aristida. Jejich úloha a postavení, stejně tak jako úloha výše jmenovaného politika, jsou však značně odlišné. čtěte více

18. 3. 2004, rubrika Články

Nikola Hynek

Specifika kanadské zahraniční a bezpečnostní politiky

Následující text se zabývá rolí Kanady v Organizaci severoatlantické smlouvy (dále NATO). Problematika je zasazena do kontextu specifické zahraniční politiky Kanady, stejné charakteristiky vykazuje i zkoumaná oblast bezpečnosti a obrany. Téma je pro zvýšení přehlednosti rozděleno do tří částí. Nejdříve je nastíněn historický vývoj role Kanady v NATO, reflektující události důležité pro zaměření práce. Další dvě oblasti byly vybrány pro demonstraci hlavního přínosu Kanady v NATO – první jsou operace prosazování míru pod vedením NATO, druhou pak problematika jaderných zbraní.… čtěte více

17. 3. 2004, rubrika Články

Andrea Figulová

Postoj americkej administratívy k projektu spoločnej európskej obrany

Bezpečnosť bola a je základ transatlantických vzťahov už viac ako pol storočia. Dlhotrvajúci americký postoj v NATO je a stále ostáva najsilnejším prvkom amerických záväzkov voči Európe. Transatlantické vzťahy sa však dostali do zvláštnej polohy. Krajiny, ktoré akceptovali hegemóniu USA z pragmatických dôvodov, dostali možnosť prehodnotiť svoj vzťah voči USA. Súčasne je však v hre nový prvok – bývalé postkomunistické a transformujúce sa krajiny, ktorých cieľom vstup do výberovej transatlantickej ako aj európskej štruktúry a ich vplyvu či vzťahu k obom štruktúram. čtěte více

17. 3. 2004, rubrika Články

Tomáš Blažek

Memoáry Madeleine Albrightové

Pokud hledáte knihu, kterou byste si četli po večerech před spaním, nebo někde na dovolené – zkrátka tehdy, když potřebujete trochu vypnout a odpočinout si od náročného studia či práce – ale zároveň již máte zájem o mezinárodní politiku usazený natolik pevně pod kůží, že byste nejraději sáhli i v případě této „oddechové“ četby po něčem z oboru, pak představují v loňském roce vyšlé paměti Madeleine Albrightové tu pravou volbu. čtěte více

16. 3. 2004, rubrika Recenze