Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Severní Amerika

Michal Nešpor

Krize legitimity – začátek konce hegemona?

Formálně od konce studené války, de facto již od poloviny osmdesátých let, jsou Spojené státy americké vnímány jako jediná světová supervelmoc. Jejich nezpochybnitelný ekonomický a vojenský potenciál, ale především schopnost projekce moci kdekoliv ve světě jim v devadesátých letech zajistila pozici, v níž mohly ovlivňovat dění takřka kdekoliv ve světě v prakticky bezkonkurenčním prostředí. Poprvé v historické řadě nastupujících a hroutících se říší tak vystoupil do popředí státní celek, jehož moc se nezdá být omezena konkrétním územím či kontinentem a který je tak možné označit… čtěte více

24. 11. 2003, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Madelaine Albright: Role USA a OSN

Po svém odchodu z funkce ministryně zahraničí USA se Madeleine Albright poněkud stáhla do ústraní. Věnovala se psaní svých memoárů, které vyšly v USA i v Česku v letošním roce. Madame Secretary však není jediným důvodem, proč Madeleine Albright poutá pozornost. V zářijových číslech magazínů Foreign Policy a Foreign Affairs se objevily její dva články, kterým se bude následující text blíže věnovat. čtěte více

30. 10. 2003, rubrika Články

Marek Čejka

USA a Saúdská Arábie – stále spojenci?

Spojené státy nedávno oznámily, že stáhnou většinu svých vojenských jednotek ze Saúdské Arábie. Konkrétně toto rozhodnutí potvrdil americký ministr obrany Rumsfeld během své nedávné cesty po Středním východě. čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Články

Martin Hrabálek

Čas změn k lepšímu

Konec studené války přinesl Latinské Americe naději na novou dimenzi vztahů se Spojenými státy. Latinskoamerické státy předpokládaly, že s koncem konfliktu a tedy i s koncem ideologických a strategických problémů se dočkají začátku nové éry vztahů na západní hemisféře. První Americký summit z roku 1994, který spustil jednání o Americké zóně volného obchodu (FTAA), znamenal obnovení kooperace v regionu a tyto předpoklady ještě posílil. Tento summit skutečně odstartoval sérii dalších podobných setkání v průběhu devadesátých let. Objevil se nový prvek, na západní polokouli nezvyklý –… čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Články

David Müller

Americké základny v Evropě

V poslední době se opět objevily úvahy o možnosti přesunutí (či redukci) amerických vojenských základen ze západní Evropy, především z Německa, ve prospěch nových amerických spojenců v NATO, zemí střední a východní Evropy. Americké plány je třeba chápat především jako odraz nové politické reality a měnících se amerických zájmů. Druhou stránkou věci je pravděpodobný dopad přesunu základen na německou ekonomiku v době, kdy prochází stagnací. Spojené státy zde mohou základny poměrně efektivně využít k „potrestání“ Německa za jeho protiamerický postoj při válce v Iráku. čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Velká strategie

Národní bezpečnostní strategie George W. Bushe by mohla představovat nejrozsáhlejší posun v americké strategii od počátku studené války. Její úspěch nicméně záleží na ochotě zbytku světa přijmout americkou moc s otevřenou náručí. čtěte více

9. 1. 2003, rubrika Články

Alžběta Jařinová

Je potřeba transformovat Severoatlantickou alianci?

Méně než 24 hodin po teroristickém útoku 11. září na Spojené státy se američtí spojenci Severoatlantické aliance sešli a odvolali se na článek 5 Smlouvy o NATO, který dává záruku, že útok na jednoho člena je považován za útok na všechny. Nicméně, když přišel čas realizovat tuto záruku v podobě vojenské akce v Afghánistánu při Operaci Trvalá Svoboda, nebylo NATO využito. Američané se rozhodli, že nepožádají NATO o vojenskou podporu, a to z politických a strategických důvodů: pouze Spojené státy měly ten správný druh vybavení k přípravě vojenského zásahu přes půl zeměkoule a… čtěte více

21. 11. 2002, rubrika Články

Martin Hrabálek

Výzvy pro Americkou zónu volného obchodu

V roce 1989 řekl známý ekonom Lester Thurow, že „GATT je mrtvý“. Komunikace mezi státy nebyla schopna posunout jednání o likvidaci obchodních bariér dál a největší obchodní mocnosti, bránící si své domácí trhy, si to vlastně ani nepřály. Přesto si o čtyři roky později na Thurowovo proroctví nikdo nevzpomněl, když byly uruguayským kolem dohody úspěšně dokončeny. čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Michal Nešpor

Globalistická výzva paradigmatu „střetu civilizací“

Kniha S. Huntingtona Střet civilizací je bezpochyby jedním z nejvlivnějších děl poslední doby, a to nejen na poli teorie mezinárodních vztahů. Ze souboru více než deset let starých přednášek amerického politologa se stal bestseller, citovaný v médiích a známý široké veřejnosti. 11. září 2001 a události po něm následující jako by potvrzovaly prorockou povahu Huntingtonových tezí o blížícím se konfliktu hlavních kulturně-historických entit. Islámský svět se krvavě střetl se světem západním – existuje lepší důkaz toho, že nás místo Fukuyamova idylického „konce historie“ a nástupu… čtěte více

28. 10. 2002, rubrika Články

Michal Nešpor

Břemeno globální dominance: potřeba nové strategie?

Po více než padesát let se americká zahraniční politika snažila zabránit vzniku nových velmocí. Tato strategie se ukázala jako obtížná, zbytečná a stále riskantnější. Spojené státy budou bezpečnější a svět stabilnější, pokud se nyní Amerika rozhodne zbavit se tohoto břemene a dovolí ostatním zemím pečovat samy o sebe. čtěte více

6. 5. 2002, rubrika Články