Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Severní Amerika

Petr Svačina

Filipíny: Druhý cíl americké války proti terorismu

Druhou cílovou oblastí v americké kampani proti terorismu se staly Filipíny, kterým Spojené státy poskytují materiální i personální pomoc v boji proti islámské teroristické skupině Abu Sayyaf. Situaci na Filipínách však ani v nejmenším nelze srovnávat se situací, která je a byla v Afghánistánu. Tento článek si klade za cíl stručně přiblížit pozadí celého filipínského problému, který není v našem prostředí příliš znám, vzhledem ke značné geografické i kulturní vzdálenosti této oblasti. čtěte více

15. 3. 2002, rubrika Články

Petr Svačina

Projekt národní raketové obrany

Téma protiraketové obrany je v poslední době opět předmětem mnoha odborných debat. Původní východiska z období studené války je však nyní třeba chápat v odlišném kontextu, protože během posledních deseti let mezinárodněpo­litická situace ve světě prošla poměrně podstatným vývojem. Co se však v žádném případě nezměnilo je základní rys této debaty, kterým je extrémně silná polarizace názorů. Tato polarizace se týká široké škály politických i technologických aspektů. čtěte více

5. 2. 2002, rubrika Studie

Miroslav Bohdálek

Zpráva o stavu Unie 2002

„Náš stát je ve válce, naše ekonomika je v recesi a civilizovaný svět čelí bezprecedentnímu nebezpečí. Přesto naše unie nebyla nikdy silnější.“ čtěte více

4. 2. 2002, rubrika Články

Miloš Kaláb

Rusko-americký vztah vznikl náhodou, ale může dále sílit

Západ by neměl být překvapen ruskou spoluprací ve válce proti terorismu, ale neměl by ji považovat za ruskou slabost. Ruská politika po 11. září a navázání přátelských vztahů se Západem nejsou takovou novinkou, jak by se mohlo někomu na první pohled zdát. Upozornila na to Nicole Jacksonová, odbornice na vojenské záležitosti Ruska a Střední Asie, nyní post-doktorátní členka fakulty Normana Patersona pro mezinárodní vztahy na Carletonské univerzitě v Ottawě. čtěte více

4. 2. 2002, rubrika Články

Martin Hrabálek

Americká supervelmoc?

Immanuel Wallestein již minimálně od roku 1980 tvrdí, že hegemonie Spojených států upadá. Toto tvrzení má být analytické, a ne normativní. Je také velmi kontroverzní a vzbuzuje bouřlivé reakce u subjektů vyskytujících se na obou pólech politického spektra kdekoli ve světě. Pravicově orientovaní autoři vyčítají Wallersteinovi, že jeho tvrzení není pravdivé a prohlašují, že Spojené státy pouze nedávají navenek znát svoji sílu. Jedním dechem dodávají, že takovouto analýzou vytváří defétistický přístup, který sám sebe naplňuje. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Obchod s Čínou?

25. února byl profesor obchodu Li Shaomin zatčen, uvězněn a obviněn ze špionáže pro Taiwan. Nehledě na to, že je americkým občanem, nehledě na to, že ve svých článcích pro časopis China Business Review vyjadřuje optimismus nad čínským investičním ovzduším. Asi byl Li až příliš optimistický. Věřil, že růst čínské ekonomiky vytvoří, jak píše ve svém článku z roku 1999, „systém vlády založený na právu.“ Ale jak se sám později přesvědčil, čínští představitelé mají jiné plány. čtěte více

26. 11. 2001, rubrika Články

Martin Hrabálek

Vliv teroristických útoků na americkou zahraniční politiku

Teroristický útok na New York a Washington byl záhy některými komentátory označen za „nový Pearl Harbor“. Paralela s touto šedesát let starou událostí amerických dějin se objevila především díky překvapivému útoku, při kterém zahynulo mnoho Američanů. Mnohem důležitější však je, že s 11. zářím, stejně jako při japonském útoku roku 1941 skončilo pro Spojené státy období izolace a prokázalo se, že nejmocnější stát planety není nezranitelný. Stejně jako v roce 1941 (a poté v jiné souvislosti v roce 1957, kdy Sovětský svaz vypustil Sputnik) byly Spojené státy radikálně donuceny… čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

David Müller

Čína – hrozba pro Spojené státy?

Budoucí strategické schopnosti Čínské lidové republiky se budou významně lišit od minulosti – je pravděpodobný jak velký kvantitativní vzestup, tak výrazný kvalitativní zlepšení. čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články

Martin Hrabálek

Čeká nás střet civilizací?

Po pěti letech od vydání anglického originálu vychází konečně i u nás kniha Samuela P. Huntingtona – Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu. Kniha přímo navazuje na autorův článek z Foreign Affairs (1993), který vyvolal v akademické obci bouřlivou diskusi a svou důležitostí je nyní přirovnáván ke Kennanovu článku „The Sources of Soviet Conduct“ (Foreign Affairs, 1947). Autor je profesorem na univerzitě v Harvardu a o jeho zkušenostech s nejvyšší politikou hovoří působení v Národní radě bezpečnosti Carterovy administrativy. čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Recenze

Martin Hrabálek

Kaspik – region s velkým potenciálem

Aby se svět vyhnul potenciální ropné krizi podobné té, kterou zažil v roce 1973 a poté znovu v roce 1979, je třeba se soustředit na rozvíjení nových nalezišť, díky kterým bude zajištěna diverzita v dodávkách ropy na světové trhy. Je zřejmé, že Organizace zemích vyvážejících ropu (OPEC) bude v následujících dekádách trhu stále dominovat, ale je třeba hledat alternativy, jakými byly například naleziště v Severním moři, k jejichž využívání došlo po prvním ropném šoku. V současnosti je nejdůležitějším světovým regionem s rozsáhlými nalezišti ropy a zemního plynu oblast Kaspiku.… čtěte více

23. 10. 2001, rubrika Články