Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: střední Evropa

Marek Hrdina

Jiří Bílek: Kyselá těšínská jablíčka

Ačkoliv v dnešní době má Česká republika v Polsku jednoho ze svých nejbližších spojenců a vztahy obou zemí lze označit za dobré až velmi dobré, v minulosti tomu bylo občas právě naopak. V letech 1918 – 1947 vedlo tehdejší Československo s Polskem několik významných pohraničních sporů, přičemž zejména ten nejvážnější a nejožehavější, pojící se s územím bývalého těšínského knížectví ve Slezsku, má své […] čtěte více

21. 1. 2013, rubrika Recenze

Jan Daniel a Petra Durkošová

Geopolitické vize střední Evropy – proměny chápání pojmu “střední Evropa“ a jejich důsledky

Práce usiluje o stručné zmapování proměn chápání geopolitického pojmu střední Evropa, přičemž důraz je kladen na období po konci Studené války. Vycházejíc z principů kritické geopolitiky se autoři zaměřují primárně na způsob, jakým byl koncept střední Evropy v jednotlivých obdobích utvářen politickými aktéry a jak byl následně (ne)využíván při realizaci vybraných politik. V této souvislosti je proto pozornost textu upřena zejména na reflexi konceptu střední Evropy v kontextu rozšiřování evropských a severoatlantických struktur. čtěte více

1. 3. 2012, rubrika Články