Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: USA

Martin Kula a Eva Taterova

Energetická bezpečnost USA – vztahy s Venezuelou a Saudskou Arábií

Studie se zabývá srovnáním a zhodnocením perspektivy Venezuely a Saudské Arábie z hlediska zajištění energetické bezpečnosti Spojených států amerických v období od roku 2000 po současnost. Cílem textu je vyhodnotit podobu vzájemných americko-venezuelských a americko-saudských bilaterálních vztahů s přihlédnutím k tomu, jaký vliv na ně má probíhající obchod s ropnými produkty. Důležitým bodem je též vyhodnocení možných rizik této spolupráce a nástin možných trendů budoucího vývoje. čtěte více

11. 12. 2009, rubrika Studie

Jeff Lightfoot

America’s New Partnership with Central Europe

In his remarks in Bucharest, the US Vice President Biden celebrated the democratic and economic development of Central and Eastern Europe since the fall of Communism twenty years ago. The Vice President stressed that the United States now looks for what it can do with Central and Eastern Europe, rather than what it can do for the countries of the region. This important distinction by the Vice President demonstrates the growing normalization of U.S. relationship with Central Europe and further blurs the once profound divisions of the Continent. čtěte více

3. 11. 2009, rubrika Články

Lukáš Hoder

US Foreign Policy Towards Central Europe

After the Middle East Symposium and The Future of the European Union Symposium, editors of the Global Politics journal have decided to launch a Symposium on the Foreign Policy of the United States towards Central Europe. By providing our readers with the opinions of influential scholars from the field, GP aims to stimulate the public debate about the foreign policy of presidents' G. W. Bush, W. J. Clinton and B. H. Obama administrations from the Central Europe´s point of view. Where are the most important differences? What will be the main change during the new B. H. Obama… čtěte více

30. 7. 2009, rubrika Symposium

Lenka Lakotová

USA a humanitárna intervencia

Autorka sa v texte zaoberá otázkou, ako vojna s terorizmom a zmenené medzinárodné prostredie v období po roku 2001 ovplyvnili postoj Spojených štátov amerických k humanitárnej intervencii. Vychádza pritom zo štyroch téz, ktoré vznikli z názorov rozličných autorov na to, ako sa bude koncept humanitárnej intervencie vyvíjať v ďalšom období a tieto tézy aplikuje na USA. Časovo táto analýza spadá do obdobia počas administratívy Georga W. Busha. čtěte více

25. 5. 2009, rubrika Články

Adriana Klímková

Postavení evropských zemí v strategických koncepcích NATO

Od svého vzniku v roce 1949 prošly strategické koncepce Severoatlantické aliance mnohými změnami, které odrážely snahu přizpůsobit se novému mezinárodněpo­litickému prostředí. Hlavní roli při jejich vytváření měly Spojené státy americké, které však často narážely na jistý odpor ze strany svých evropských partnerů. V jaké podobě tedy byly tyto koncepce přijaty a jakou roli v nich hrály evropské státy jako například Velká Británie a Francie? Právě tato práce se snaží najít odpověď na tuto otázku. čtěte více

11. 3. 2008, rubrika Články

Ivan Mistrík

Analýza „vojny proti terorizmu“ ako politického diskurzu

„Vojna proti terorizmu“ sa stala kľúčovým pilierom americkej zahraničnej politiky začiatku 21. storočia a zároveň aj stratégiou, ktorej uplatnenie zásadným spôsobom ovplyvnilo podobu medzinárodnej arény a vzťahov, ktoré v nej vládnu. Tento článok sa pokúša zamerať na samotný zrod tejto politiky, a odhaliť následnosť jednotlivých krokov, ktoré viedli k vytvoreniu a následnému presadeniu celej koncepcie. Text ponúka prehľad zvolených metodologických postupov analýzy diskurzu a ich uplatnenie pri rozbore vybraných prejavov amerického prezidenta Georgea W. Busha z obdobia bezprostredne… čtěte více

26. 2. 2008, rubrika Články

Tomáš Blažek a Lukáš Hoder

Fulbrightovo stipendium, NGOismus a neutralita sociálních věd

Loňský akademický rok strávil PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. s pomocí stipendia Fulbrightovy nadace na prestižní Columbia University v New Yorku. Jak tento pobyt hodnotí? Jak se žije a pracuje na jedné z nejlepších univerzit v USA? Lze ji srovnat s FSS MU? Existuje hrozba NGOismu? Má snad Klaus pravdu? Mohou být sociální vědy neutrální? Funguje v ČR občanská společnost? Měla by ČR souhlasit s radarem USA na svém území? Především k těmto tématům se dr. Císař vyjádřil v rozhovoru pro Global Politics. čtěte více

11. 12. 2007, rubrika Rozhovory

Martin Vlnas

Jihokorejský autoritativní režim v 60. a 70. letech

Cílem této práce je popsat, analyzovat a klasifikovat režim Park Chung-hee v Jižní Koreji mezi lety 1961–1979 dle typologie klasika teorie nedemokratických režimů Juana José Linze. Text bude pracovat i s další osou parteidiktatur–führerdiktatur od Wolfganga Merkela, který dále zpřesňuje Linzovu klasifikaci. čtěte více

20. 9. 2007, rubrika Studie

Libor Žídek

Srovnání ekonomické situace v USA a Evropě

Hospodářství na obou stranách Atlantického oceánu se vyvíjí v mnoha směrech odlišným způsobem a ukazuje tak na širší rozdíly mezi ekonomickým a sociálním charakterem Spojených států amerických a států Evropské unie. Předkládaný článek se nejdříve zaměří na aktuální konjunkturální situaci, hospodářské zdraví USA a EU a následně na některé dlouhodobé trendy v obou ekonomikách. čtěte více

12. 2. 2007, rubrika Články

Lukáš Hoder a Ondrej Gažovič

Budoucnost Blízkého východu

Pomocí nového formátu příspěvků – symposia – představuje redakce Global Politics názory českých i zahraničních odborníků na zásadní změny, které právě probíhají na Blízkém východě. Exklusivně pro Global Politics odpovídají J. A. Goldstone, B. Korany, R. N. Lebow, M. Čejka, B. Dančák, Z. Kříž, I. Samson a P. Suchý. čtěte více

27. 3. 2006, rubrika Symposium