Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Volební reformy

Ivan_Jarabinsky

Fidži: Neúspěšný případ volebního inženýrství

Změna volebního systému (VS) na Fidži je jak z hlediska volebního inženýrství, tak z pohledu způsobů řešení problémů v rozdělených společnostech velmi zajímavou praktickou ukázkou přístupu k provádění volebních reforem. Cílem předkládané práce je zjistit, jak naplňuje(ovala) reforma volebního systému pro volby do Sněmovny reprezentantů na Fidži z roku 1997 účel, ke kterému byla přijata. K jeho dosažení je tedy nutné zodpovědět […] čtěte více

12. 2. 2013, rubrika Články

David_Kopecky

Možnosti a limity reformy volebního systému do PS PČR z roku 2008

Tato práce si klade za cíl analyzovat snahu o volební reformu z roku 2008 a její možné účinky na český stranický systém. Nejprve budou prezentovány tři varianty reformy, jež byly ve zmiňovaném roce vybrány vládou ČR k podrobnějšímu rozpracování (ostatní tři návrhy nebudou z hlediska cílů a rozsahu práce zvažovány). Budou představeny možné komplikace, jež se s jednotlivými reformami pojí. Následně […] čtěte více

12. 2. 2013, rubrika Články