Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Analýza předvolebních spotů vybraných stran v kampani do voleb do Evropského parlamentu

V této práci se autor pokusí popsat předvolební spoty v kampani do voleb do Evropského parlamentu v České republice. Na těchto volebních spotech se pokusí ukázat, jaká témata dominovala z hlediska jednotlivých stran a jakými způsoby se strany snažily získat voliče.

 

Soubor politických stran, které kandidovaly do Evropského parlamentu, byl zúžen jen na ty strany, které měly alespoň jednoho zástupce buď v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, nebo v Evropském parlamentu. U těchto stran se dal nejpravděpodobněji předpokládat úspěch ve volbách a získání mandátu. Podle tohoto klíče se pak výzkum bude zabývat stranami: ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Strana zelených, SNK-ED, EDS, Suverenita, Libertas.cz.

Text bude rozčleněn na tři části. První se bude věnovat ODS a ČSSD, jakožto největším politickým subjektům na území ČR. Druhá část bude popisovat zbývající strany zasedající v Poslanecké sněmovně. A třetí se bude zabývat stranami přítomnými v Evropském parlamentu. Závěrem bude provedeno celkové zhodnocení strategie výše zmíněných politických stran.

ODS a ČSSD

Občanská demokratická strana (ODS) zvolila pro tyto volby slogan Řešení místo strašení, který je doprovázen grafickým znázorněním směřujícím proti ČSSD a jejímu předsedovi a který prostupuje všemi jejími předvolebními spoty. Dva z nich jsou zaměřeny na hlavní představitele ODS – předsedu strany Mirka Topolánka a lídra kandidátky Jana Zahradila.

Spot s Janem Zahradilem představuje ODS jako schopnou stranu, která pomohla vylepšit čerpání evropských dotací pro Českou republiku, zabránila zvyšování spotřební daně z alkoholu a upravila chemickou legislativu tak, aby neohrozila český průmysl. V celém spotu se objevuje pouze postava lídra kandidátky.

Spot s předsedou strany ukazuje ODS jako „mezinárodně známou“ stranu, neboť Mirek Topolánek je ukazován na záběrech se světovými státníky. Toto je tak velmi zajímavým využitím či možná zneužitím Předsednictví v Radě EU, kterou ČR měla v první polovině roku 2009. Mirek Topolánek se jako premiér setkával s vrcholnými světovými státníky a tyto okamžiky pak velmi vhodně využil pro propagaci své strany do voleb do EP. Celý klip je obdobně jako předchozí zaměřen na jednu osobu.

Poslední ze série předvolebních spotů je svým námětem jiný. Jeho obsahem je sestřih předvolebního mítinku z pražského Staroměstského náměstí. Zde je velmi zdůrazněn slogan celé kampaně a použita hesla jako zachování pracovních míst, spravedlivý sociální systém, boj proti ekonomické krizi, energetická bezpečnost nebo postavení ČR v Evropě.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) se ve všech svých volebních spotech snaží zdůraznit témata jí velmi blízká – sociální systém, ochranu zaměstnanců, snižování cen energií a potravin, dostupné bydlení pro všechny, poplatky ve zdravotnictví, školné na vysokých školách, boj proti krizi. Hlavními aktéry spotů jsou lidé v důchodovém věku, rodiny s dětmi, tedy ti, kteří představují nejpravděpodobnější zástupce elektorátu ČSSD, ale také mladí lidé, které ČSSD potřebuje oslovit a přilákat na svou stranu. Z politických osobností se pak v těchto spotech objevují první tři zástupci ze stranické kandidátky – Jiří Havel, Richard Falber a Libor Rouček. Na pár okamžiků je ovšem pozornost zaměřena i na předsedu strany Jiřího Paroubka a statutárního místopředsedu Bohuslava Sobotku. Všechny tři klipy jsou zároveň protknuty heslem, které si pro tyto volby ČSSD zvolila, a to Jistota. V pozadí všech těchto mediálních prezentací je jasně patrný ještě jeden faktor. Tím je odpor ČSSD k Topolánkově vládě a jejím krokům a k nabádání k neopakování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny.

U obou těchto stran můžeme nalézt několik stejných rysů jejich předvolebních spotů. Za prvé je to jistě vzájemná nevraživost a negativní kampaň, která má za účel dehonestovat opozici a přilákat voliče, kteří jsou odpůrci druhé strany. Jako další je to vytahování témat nesouvisejících s volbami do EU. Sociální systém, boj proti krizi, oblast pracovního práva a další jsou typickými vnitrostátními problémy, na jejichž řešení složení EP nemá téměř žádný vliv.

ODS se ve svých klipech také snažila „prodat“ předsednickou roli, kterou po několik měsíců měla. Setkávání předsedy strany s nejvyššími politiky mělo pozitivní dopad na veřejnost, a tak byla logickým vyústěním snaha o uplatnění tohoto faktu v kampani. Zároveň je v kampani ODS cítit silný důraz právě na Mirka Topolánka, který předsedal Evropské radě v první polovině roku 2009, a tudíž byla jeho osoba velmi medializována. Jedinou další osobou účinkující v těchto prezentacích byl lídr kandidátky. Ostatní kandidáti byli ponecháni v neznámosti. ČSSD se naopak snažila ukázat první tři možné kandidáty na křeslo europoslance a svého předsedu ponechala v spíše ústraní.

KDU-ČSL, KSČM, Strana zelených

Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová (KDU-ČSL) ve svých volební klipech propaguje motto Spolehliví v těžké době. Obecně jsou oba její klipy velmi jednoduché a nenáročně udělané, což bylo účelem, neboť ušetřené peníze byly věnovány na charitativní účely, jak bylo v těchto klipech ostatně propagováno. Oba klipy jsou zaměřeny na Zuzanu Roithovou a Jana Březinu, poslance EP zvolené za KDU-ČSL v prvním období. Heslo celé kampaně bylo tudíž směřováno k těmto dvěma osobám – Zvol si své evropské hvězdy. V obou spotech se tedy objevuje pouze text, ve kterém se strana snaží ukázat, čeho již v EP dosáhla, a také, jaké jsou její vize do dalších let.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) se zaměřila na propagaci dvou na kandidátce nejvýše postavených osob. Lídr kandidátky, Miloslav Ransdorf, se vrací do dějin českého národa a vzpomíná na některé chvíle, které pomáhaly formovat budoucí sjednocenou Evropu. Zároveň uvádí výčet své práce, kterou v EP ve svém prvním období předvedl. Vladimír Remek ve svém klipu ukazuje svět viděný přes různé barvy a jeho zkreslení díky tomuto vidění. Ovšem poukazuje na to, že máme vidět svět takový, jaký je. Oba tyto spoty jsou dokresleny obrázky z hlavního města Prahy.

Strana zelených zvolila poměrně netradiční způsob propagace. Využila skandál okolo čelní představitelky na kandidátce, Kateřiny Jacques. Ta pár měsíců před volbami v rozhovoru v jednom z televizních pořadů uvízla na otázce, co je to biomasa. V obou prezentacích, neboť jedna je jen kratší verzí druhé, si vzali Zelení na paškál mnohé své politické soky, nevyjímaje prezidenta republiky, který se v mnohých pohledech na svět od Zelených velmi liší, a vytvořili alegorickou bajku ne nepodobnou Orwellově farmě zvířat.

Všechny tyto tři menší parlamentní strany vsadily na prezentaci nejvýše postavených kandidátů ve snaze ukázat voličům ty nejznámější tváře svých kandidátek. Další místa totiž zaujímali už daleko méně mediálně známé osoby.

Lidovci i Komunisté se ve svých klipech i pokusili odprezentovat své úspěchy z minulého volebního období. Zároveň jsou jejich spoty prodchnuty i kapkou sentimentu. U KDU-ČSL je to odkaz na věnování ušetřených peněz na již zmíněnou charitu, Komunisté pak tento dojem vyvolávají vzpomenutím historických chvil českého národa a obrázky historických míst hlavního města Prahy. Zelení, tím že v prvních volbách 2004 do EP neuspěli, neměli oproti druhým dvěma stranám na co navázat. Jejich snaha odlišit se a vymezit se vůči ostatním se jistě odráží i v tomto klipu.

EDS, SNK-ED, Suverenita, Libertas.cz

Evropská demokratická strana (EDS), jejíž předsedkyní a zároveň lídrem kandidátky je Jana Hybášková, je strana nově vzniklá před volbami do EP. Jana Hybášková již v EP v prvním období působila, ovšem za jinou stranu, ale do těchto voleb postavila nové politické těleso. Ve svých předvolebních spotech se EDS snaží představit své čtyři, respektive pět (v závislosti na verzi), kandidáty na mandát europoslance. Poukazuje zde na to, jak široce zaměřený tým tato strana má a jak je tudíž případný hlas dobrá volba. SNK-ED ve svém delším volebním klipu představuje své čtyři nejvýše postavené kandidáty. Ukazuje jejich schopnosti a fundovanost pro práci europoslance. Souběžně s tímto se SNK-ED snaží divákovi ukázat základy fungování EP. Kratší volební spot je pak zaměřen na osobu lídra kandidátky Lukáše Macka. Vyvrcholením tohoto spotu jsou doporučení na zmíněného lídra podaná Josefem Zieleniecem a Janem Švejnarem.

Jana Bobošíková jako lídr strany Suverenita předstupuje před diváky s poměrně radikálními tezemi. Ve svém kratším volebním spotu se zaměřuje na otázku Lisabonské smlouvy. Osočuje parlamentní strany ze zrady a vybízí k odmítnutí Lisabonské smlouvy skrze volbu právě Suverenity. Ve svém druhém, delším spotu opět zmiňuje svůj odpor k Lisabonské smlouvě a zmiňuje zde možnost, že Lisabonská smlouva může prolomit Benešovy dekrety, což by pro mnoho lidí znamenalo nebezpečný precedens. Další téma, které ve druhém spotu Jana Bobošíková zmiňuje, je katedrála Svatého Víta a možnost jejího odebrání Českému státu.

Libertas.cz se ve své televizní prezentaci podobně jako Suverenita velmi vymezují vůči Lisabonské smlouvě. Ústy svého předsedy Vladimíra Železného parlamentní politické strany vyklidily tento prostor, a pokud volič s Lisabonskou smlouvou nesouhlasí, je jeho alternativou právě Libertas.cz.

Jak vyplývá z předchozího, Libertas.cz i Suverenita se velmi ostře vymezují vůči Lisabonské smlouvě a nesouhlasí s její ratifikací. Je ovšem otázkou, zda by mohlo jejich případné zvolení do EP ratifikaci nějak ukončit, neboť samotný EP již tuto smlouvu dávno před volbami schválil. Čili je zde potřeba se zamyslet, jak vážně toto obě strany míní a do jaké míry je to jen populistický tah, který má přilákat voliče. Shodně totiž ve svých klipech zmiňují osobu prezidenta republiky jako zaštiťujícího patrona tohoto názoru. EDS a SNK-ED se na rozdíl od výše zmíněných dvou stran nijak významně nevymezuje vůči stranám zasedajícím v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Nevsází ve svých spotech pouze na lídra strany, ale představují i několik dalších možných kandidátů na post poslance EP ( i když SNK-ED pouze ve svém delším klipu).

Závěr

Jak vyplývá z předchozího textu, různé politické strany zvolily různý způsob prezentace. ODS a ČSSD se soustředily na vzájemné vymezení a negativní kampaň vyzývající k nevolení druhé strany. Obě strany také do evropských voleb nepřišly s čistě evropskými tématy, ba naopak se spíše snažily, možná až populisticky, zmiňovat spíše témata spojená s domácí politikou než s politikou evropskou. Přesně opačnou tendenci měly strany neparlamentní (EDS, Suverenita, Libertas.cz, SNK-ED do této skupiny nepatří, protože ačkoliv nemá zastoupení v Poslanecké sněmovně, má jeden senátorský mandát). Všechny tři zmíněné strany vznikly právě z důvodů potřeby kandidatury jejich předsedů do EP, a tak se i logicky jejich témata kolem evropské politiky točila. Důležitými tématy se proto stal odpor k Lisabonské smlouvě, který je základní premisou programu Suverenity a Libertas.cz, nebo snaha EDS vyprofilovat své kandidáty a ukázat na jejich dostatečnou kvalifikaci pro práci europoslance.

Malé parlamentní strany se pak pohybovaly více či méně mezi těmito póly. KDU-ČSL i Komunisté se snažili ukázat ve svých spotech úspěchy z minulých let, přičemž právě tato kladná hodnocení měla být pro voliče důvodem, aby jim důvěřoval a znovu jim dal svůj hlas. SNK-ED také vsadili na své úspěchy z minulých let a přidali doporučení známých osobností.

Zelení měli v tomto pozici trochu jinou, způsobenou jejich zmiňovanou nepřítomnosti v EP po dobu předcházejícího volebního období. Neměli tudíž na co navázat, proto byla jejich výchozí pozice v lecčem podobná jako pozice neparlamentních stran. Jejich strategie parodického spotu byla jen dalším důkazem snahy odlišit se od zbývajících parlamentních stran. Obecně tak lze říci, že dotčené strany měly tendenci propagovat ve svých klipech své nejznámější tváře, které mnohdy dostaly přednost před vysvětlením programu a idejí strany.

Internetové zdroje

Autor studuje evropská studia na Masarykově univerzitě a je členem Studentské sekce Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity.

blog comments powered by Disqus
Autor
Ondřej Mocek
Rubrika
Zaměřeno na EU
Témata
, ,
Publikováno
24. 1. 2010